Product index content

 We create innovative ways to create value in your business.

Our products support BigData, Performance, Scale-Out with efficiency and cost-effectiveness

Loadbalancer.org

Load Balancer – Layer4/Layer7 Load Balancer

The Challenge
สำหรับปัญหาของ Application ที่มีปริมาณ Users ผู้ใช้จำนวนมาก Access เข้าทำงานพร้อมกันจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญ (Business Time) จนทำให้ระบบ Server นั้นทำงานช้ามาก ส่งผลให้ผู้ใช้งานมีปัญหาในการใช้งาน ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่แย่ที่สุดในบางครั้ง เกิด Connection Error จนไม่สามารถใช้งานระบบได้ ถึงแม้จะแก้ไขโดยการเพิ่ม Memory Server ให้มากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ ปัญหายังเกิดขึ้น และสิ่งที่ร้ายที่สุด Server ที่ใช้งานประจำเกิดล่มขึ้นมา ไม่สามารถทำงานได้ เกิดความเสียหายในทางธุระกิจเกิดขึ้น

Solution
Load Balancer คือ Solution ที่เหมาะสมกับระบบที่มีปริมาณผู้ใช้จำนวนมาก เพื่อการกระจายโหลดการทำงาน สิ่งที่ได้กลับมาคือ ประสิทธิภาพการทำงานของระบบที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น และสิ่งที่ได้อีกอย่างคือ ระบบที่มี High Availibility หากเครื่อง Server เครื่องใดเครื่องหนึ่งมีปัญหา ก็จะยังคงใช้ระบบที่เหลือได้ ทำให้การใช้งานไม่สะดุดลง มีความต่อเนื่อง ลดความเสียหายทางธุระกิจ เพิ่ม Productivity

Loadbalancer.org คือผู้เชี่ยวชาญ Layer 4/Layer 7 Server Load Balancing ที่ใช้เทคโนโลยีของ Linux Virtual Server (LVS) โดยสนับสนุนและแก้ไข ร่วมพัฒนามาตลอด 6 ปี และเป็นผู้ที่เพิ่มความสามารถของ Layer 7 Load Balancing เข้าไป เช่น SNAT, cookie insertion และ URL switching ซึ่งมีอยู่ใน Server Load Balancing ราคาแพงทั่วไป และในปัจจุบันระบบของ Loadbalancer.org ถูกนำไปใช้และ Re-brand ให้กับผู้ให้บริการขนาดใหญ่ที่ต้องการลดต้นทุนแต่ยังคงต้องการระบบที่มีประสิทธิภาพสูง Support ด้วยผู้เชี่ยวชาญ

Layer 4/7 Load Balancer

Solution 1 : Load Balancing Mail Server
How It Works : เป็นการกระจายโหลดการทำงานให้กับ Mail Server เหมาะสำหรับระบบ Mail server ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก แก้ไขปัญหาระบบช้าอันเนื่องมาจากปริมาณ Concurrent ที่สูง Protocol ที่รองรับการทำ Load Balancing SMTP,POP3,IMAP,Web Mail, LDAP โดยระบบใช้ External Storage ในการแชร์ Data ที่ใช้งานร่วมกัน

load_balancer_mailserver_big

Solution 2 : Load Balancing Web Server
How It Works : เป็นระบบที่ใช้กระจายโหลดการทำงานให้กับ Web Application เหมาะสำหรับ Web Application ที่มี Concurrent สูง อีกทั้งยังเป็นการทำ HA อีกชนิดด้วย ส่วนประกอบของระบบนี้ ไม่จำเป็นต้องมี External Storage เนื่องจากสามารถ Replication File ระหว่างเครื่อง ซึ่งเป็นการทำลักษณะ Mirror ข้อมูลได้ แต่หาก Web Application นั้นมี Database Server ด้วย อาจจะแยก Database ออกจากระบบ

Loadbalancer_web

Solution 3 : Virtualization System Load Balancing
How It Works : ปัจจุบันระบบ Virtualization เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก การทำ Load Balancing ให้กับ Application ที่ทำงานใน Virtualization จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความเร็ว การเพิ่มความเสถียรภาพของระบบ Enterprise VA ของ Loadbalancer.org สามารถทำงานได้กับ Vmware และ Critix Xen Server โดยมีความสามารถเช่นเดียวกับ Enterprise

loadbalancing_vm_big

Features

 • Web Base Management
 • High performance Direct Routing, TUN, Single or Dual NIC NAT
 • Schedulers: Round Robin, Least Connection, Weighted Least Connection, Weighted Round Robin
 • Dynamic Schedulers : Windows & Linux feedback agents, Custom HTTP feedback option
 • Simple port connect or complex content negotiation health checks
 • Load balance ANY protocol i.e. HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, Terminal Server etc.
 • Persistence (sticky) by source IP address or subnet
 • Real time status and daily, monthly, weekly & yearly graphical statistics
 • 3 million+ simultaneous load balanced TCP connections using 1GB RAM.
 • Full layer 7 proxy support including cookie insertion/inspection
 • SSL Termination to enable layer 7 cookie inspection
 • Unlimited throughput (up to 1Gbs) in the default Direct Routing mode
screen-capture-1298
With Gigabit NIC’s and throughput, the R16 gives you awesome power at an incredible price. No other load balancer can offer this performance at this low entry price!
More Info.
screen-capture-1299
VMware based Loadbalancer.org appliance software with the hardware of your choice. For the ultimate in power, flexibility and price.
More Info.
screen-capture-1300
Solid state fanless, environmentally friendly load balancer. The ECO has all the great load balancing functionality you’ve come to expect with Intel mobile technology.
More Info.
screen-capture-1301
The MAX is ideal for large critical environments. 2000 SSL TPS. Totally unrestricted with 4 * GIG NICs. Supports 802.1 vlans & 802.3ad link aggregation.
More Info.
systemoverview_thumb
graphsoverview_thumb
haproxystats_thumb
disaster_recovery_thumb

About Softnix Enterprise Service
Softnix เราได้คัดสรรระบบที่เหมาะสมกับงาน โดยใช้แนวคิดที่ว่า เราต้องเข้าใจระบบนั้นๆมากที่สุด รวมไปถึงกลไกการทำงานทุกจุดต่างๆ เพื่อที่จะได้คัดเลือก Solution ที่เหมาะสมกับงาน รวมทั้งราคาที่เหมาะสม Loadbalancer.org คือ Product ที่พัฒนามาจาก Linux Virtual Server (LVS) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้ใช้มากมายทั่วโลก และด้วยบริการแบบ Commercial จากผู้เชี่ยวชาญในระบบ LVS เราจึงสามารถใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับการบริการที่ไว้ใจได้ Softnix คือตัวแทนขายและบริการ Local Support จาก Loadbalancer.org

Contact
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายขาย 02-2454942-3 หรืออีเมล์

ZABBIX

ZABBIX – Network Monitoring

การวางแผนการการบํารุงรักษาในเชิงปองกันหรือที่เรียกว่า Preventive Maintenance เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะต้องปฏิบัติ สำหรับการบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การทราบถึงปัญหาก่อนที่จะมีปัญหาเกิดขึ้น หรือรับรู้ปัญหาในทันทีที่ปัญหานั้นเกิดขึ้น คือสิ่งที่สำคัญสุด เพื่อที่จะได้รีบดำเนินการแก้ไข ก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรง นั้นคือสิ่งที่ ZABBIX ระบบ Enterprise Monitoring ทำ

ZABBIX เป็นระบบ Network Monitoring ที่มากกว่าคำว่า Network Monitoring โดยทั่วไปที่ Software ประเภทเดียวกันมี สิ่งที่เหนือกว่าคู่แข่งใดๆคือ ความสามารถด้านการตรวจสอบข้อมูล ความยืดหยุ่นที่สูง เราสามารถใช้ ZABBIX ในด้านการตรวจสอบ Performance, Capacity Planning, Availability , Integrity Change Management และสามารถ Customize เพื่อนำไปประยุคต์ใช้ในการ Monitoring สิ่งที่ท่านต้องการได้ทุกรูปแบบ

ZABBIX เป็นระบบ Network Monitoring ที่มีความยืดหยุ่นสูง

สิ่งที่ ZABBIX Monitor คือ Performance Monitor, Availability Monitor, Integrity Monitor โดยทำงานผ่านทั้ง Zabbix Agent, SNMP, TCP Check, Custom Triggers สามารถเพิ่มเติม วิธีการตรวจสอบได้

zabbix_preformance
Performance Monitor
Zabbix รองรับการตรวจสอบและรายงานผลปริมาณการใช้งานของ CPU, RAM, Disk Space, Network Traffic รวมไปถึงข้อมูล Inventory ของระบบ โดยรายงานผลในรูปแบบของกราฟ , ตารางสรุป โดยเราสามารถตั้งค่า Alert ไปยังผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องได้ หากมีผลการทำงานที่ผิดปกติเกิดขึ้น
zabbix_availibility
Availability Monitor
Zabbix มีวิธีการตรวจสอบที่ยืดหยุ่นในการตรวจสอบการทำงานของ Server หรืออุปกรณ์เครือข่ายชนิดต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงว่ามีทำงานอยู่หรือไม่ และหากไม่ทำงาน ระบบจะ Alert ไปแจ้งยังผู้ดูแลระบบทันที และทำการบันทึกเหตุการณ์ไว้เพื่อตรวจสอบในภายหลัง
zabbix_integrity
Integrity Monitor
Zabbix สามารถตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เช่น หากข้อมูลใน File Server มีการเปลี่ยนแปลง หรือ อะไรก็ตามที่เราต้องการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงเป็นพิเศษ เช่น Mail Server มีจำนวน Email ตกค้างที่ Queue Server มากจนเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้ Mail Server ส่งเมล์ออกช้า หรือ Hacker แอบเข้ามาเพิ่ม User ใน Linux Server เพื่อทำงานบางอย่าง
zabbix_report
Report and Alert
Zabbix มีระบบรายงานที่หลากหลาย อทิเช่น กราฟฟิก ตารางข้อมูล High-level view , Low-level view โดยข้อมูลทั้งหมด ถูกสรุปในรูปแบบสถิติ แนวโน้มของเหตุการณ์ย้อนหลัง เปอร์เซ็นต์เหตุการณ์ สามารถกำหนดระยะเวลาบันทึกเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

Feature

Performance Monitor
ZABBIX รองรับการ monitoring ประสิทธิภาพและการใช้งานของ CPU,Memory, Network, Disk Space ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Zabbix agent ซึ่งรองรับการติดตั้งบน Windows, Linux, Unix ซึ่งใน version ปัจจุบัน ZABBIX รองรับการ monitor JMX (Java Management Extensions) ได้อีกด้วย

Agentless Monitoring
เป็นเรื่องจริงที่ Zabbix Agent สามารถ monitor server ได้อย่างดีและละเอียด แต่ในบางกรณีที่เราไม่สามารถใช้ Zabbix agent ได้ เราสามารถใช้ความสามารถพื้นฐานของ Zabbix ในการ monitor ได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การ Monitor Mail Server, Web Server และอื่นๆ โดยที่ไม่ต้องติดตั้ง Software ใดๆยังเครื่อง Server

Network Devices
Zabbix รองรับ SNMP ซึ่งมีอยู่บน Network Devices เกือบทุกชนิด เช่น Router, Switch, Firewall, Network Appliance, Storage cooling, Power systems บน UPS และอื่นๆมากมาย โดย Zabbix สามารถ Monitor Network utilization, CPU, memory, port status เป็นต้น

Customize
Zabbix มีความยืดหยุ่นสูงต่อการนำไปใช้งาน เราอาจจะใช้ Zabbix ในการ Monitor ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไฟล์ ต่อสภาพแวดล้อมในเครือข่าย หรือข้อมูลทางการเงิน หรือระบบควบคุม เครื่องจักรกลโรงงาน

โดย Zabbix ไม่มีข้อจำกัดในการใช้ Programming Language หรือการทำงานร่วมกับ Shell, Perl, Python, PHP และอื่นๆตามต้องการ

Database Monitor
ปัจจุบันฐานข้อมูลถูกใช้เกือบทุกที่ในองค์กรธุรกิจ ในบางบริษัทอาจจะมี Database มากกว่า 1 Server ในการเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลด้านการเงิน ลูกค้า พนักงาน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก Zabbix สามารถ Monitor MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Java Application Server Monitoring
ZABBIX version 2.0 เป็นต้นไป รองรับการ Monitor Java application โดยใช้ JMX โดยที่ไม่ต้องติดตั้งซอฟท์แวร์ใดๆเพิ่มเติม ตัวอย่างการใช้ Monitor ได้แก่ การ Monitor JBoss, Tomcat, Oracle Application

Hardware Monitoring
ถ้า Hardware รองรับ IPMI ซึ่งมีอยู่บน Server แบรนด์ดังอย่าง Dell,IBM,HP,Intel Zabbix สามารถ Monitor อุณหภูมิ ความเร็วรอบพัดลม สถานะของ Disk, สถานะของ Power Supply

Business Solution

Softnix คือตัวแทนขายจาก ZABBIX ซึ่งเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ โดยเราให้บริการเกี่ยวกับ ZABBIX ดังต่อไป

Implementation and Integration Services
บริการนี้เป็นบริการแบบครบวงจร ด้วยทีม ZABBIX ที่เชี่ยวชาญ เพื่อความรวดเร็วในการติดตั้ง ประหยัดเวลา โดยทีมของเราจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาปัญหาของท่าน และออกแบบการติดตั้งให้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการที่สุด

บริการนี้ประกอบด้วย
On-site implementation ทั้ง Hardware และ Software ที่เกี่ยวข้อง
Knowledge transfer ให้การฝึกอบรม การใช้งานและบำรุงรักษา
คู่มือการใช้งานทั้งฉบับเต็มและฉบับย่อภาษาไทย
ให้คำปรึกษา ตลอดอายุสัญญาการบำรุงรักษา

Custom Development Services
บริการนี้เหมาะสำหรับการนำ Zabbix ไปประยุกค์ใช้งานในระบบที่มีความซับซ้อน หรือระบบขนาดใหญ่ที่ต้องการการออกแบบเป็นพิเศษที่เหมาะสม อย่างเช่น การใช้กับระบบอุตสาหกรรม การตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง (Change Management) การตรวจบันทึกแนวโน้มของเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบภายหลัง และอื่นๆ ตามต้องการ โดยเรามีทีม Development ที่เชี่ยวชาญที่พร้อมสำหรับทุกความต้องการจากท่าน

Onsite Training หลักสูตรฝึกอบรม 2 วัน
โดยเรามีหลักสูตรมาตรฐานที่มีเนื้อหาครอบคุมและละเอียดสมบูรณ์ที่สุด โดยมีเนื้อหาการอบรมดังต่อไปนี้

 • ZABBIX Architecture
 • Installation of ZABBIX Server, Proxy and Agent
 • Configuration of ZABBIX
 • ZABBIX GUI
 • ZABBIX definitions
 • Hosts, items, triggers, actions, events
 • Graphs, screens, maps, slide shows
 • Templates, pie charts, users’ rights
 • Escalations and repeated notifications
 • Creating smart triggers and actions
 • Distributed monitoring and WEB monitoring
 • Monitoring of log files and Windows event logs

Screenshot

Installation
Zabbix
Configuration_of_images
Configuration_of_maintenance_1
map
Network_maps
Custom_graphs1
Custom_screens1
Custom_screens2
IT_services_1
Dashboard
Configuration_of_host_groups_1

อื่นๆเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://www.zabbix.com/screenshots.php

เกี่ยวกับ Softnix

Softnix เป็นตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก ZABBIX SIA โดยเราเป็นตัวแทนในประเทศไทยรายแรกและรายเดียว ที่ให้บริการแบบ Commercial Support โดยครอบคุมการให้บริการ ทั้งให้คำปรึกษา ติดตั้ง อบรม เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ ZABBIX อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม

ZabbixResellerlogo

High Availability – Linux Mail Server Cluster

High Availability – Linux Mail Cluster

The Challenge
ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ในธุระกิจบางประเภท การสื่อสารผ่านอีเมล์ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เช่น การรับ Order สั่งซื้อสินค้า การแจ้งชำระค่าบริการ การติดต่อสำคัญด้านธุรกิจ ซึ่งหากองค์กรของท่านเป็นดังที่กล่าว แต่ท่านกลับมีปัญหาพบว่า ระบบ Email Server ล่มในช่วงเวลาสำคัญ ไม่สามารถส่งเมล์แจ้งชำระค่าบริการสินค้า ไม่สามารถรับ Order สินค้า จะต้องรีบหาช่องทางอื่นแทนการส่งอีเมล์ เช่นโทรศัพท์ ธุระกิจเกิดความเสียหาย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และช่วงเวลาแก้ไขปัญหา Mail Server พลาดโอกาสรับเมล์สำคัญ ไม่สามารถส่งเมล์ได้ มีความเสียหายทางธุรกิจสูง

Solution
High Availability – Linux Mail Cluster คือการทำ Cluster ให้กับ Mail Server คือ หาก Mail Server หลักมีปัญหาเกิดขึ้น ไม่สามารถทำงานได้ ระบบจะสลับไปใช้ Mail Server สำรองให้ทำงานแทน โดยที่ทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง User ผู้ใช้ไม่รู้ตัวว่าระบบมีปัญหาเกิดขึ้น ทำการงานต่อเนื่อง ไม่พลาดโอกาสรับอีเมล์สำคัญ

Architecture
HighAvailability-LinuxEmailCluster

Email Cluster เหมาะสมกับใคร ?

Email Cluster ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง ?

** Softnix มีระบบ Email Archiving เพื่อทำการสำรองอีเมล์ ผู้ใช้สามารถกู้คืนข้อมูลของตนเองได้
*** Load Balancing Email Server กระจายโหลดการทำงาน รองรับระบบที่มีการใช้งานหนัก

การทำงานของ Linux Mail Cluster

 1. Email Traffic จะถูกส่งเข้ามาผ่าน Virtual IP หรือ IP กลาง ที่ถูกสร้างโดย Heartbeat Service
 2. Email จะถูกส่งผ่านมายัง Primary Mail Server ซึ่งเป็น Server หลักทำงาน โดย Service ที่ทำงานเช่น SMTP , POP3, IMAP, Web Mail, LDAP
 3. External Storage ถูกเชื่อมเข้ากับ Primary Mail Server โดยเก็บข้อมูล Mail Box ของผู้ใช้งานทั้งหมด
 4. เมื่อ Primary Mail Server ล่มไม่สามารถทำงานได้ Heartbeat Service จะทำการสลับไปทำงานกับเครื่อง Secondary Mail Server โดย DRBD จะถูกย้ายให้ไปใช้ File System ที่ระบบสำรอง พร้อมทั้ง Heartbeat ทำการ Stop Servics ต่างๆ และทำการ Unmount External Storage
 5. Heartbeat ทำการ Mount External Storage ให้กับ Secondary Mail Server พร้อมกับทำการ Start Services ต่างๆขึ้นมาเหมือนเดิม
 6. Email Traffic จะถูกส่งผ่านเข้ามายัง Secondary Mail Server ที่พร้อมทำงานอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นระบบจึงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานใดๆ

System Component

** หากระบบมีการใช้ MySQL ในบางส่วนเช่น Web Mail จะต้องทำ Cluster MySQL ร่วมด้วย

About Softnix Enterprise Service

Softnix เรามีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในระบบ Linux Mail Server โดยเราได้มีการพัฒนาระบบ Linux Mail Server ของตนเอง โดยพัฒนาต่อยอดจาก Open Source ที่ชื่อ Softnix Messaging Server (SMS)

ซึ่งถูกติดตั้งและใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ มีผู้ใช้งานจำนวนมาก และนอกเหนือจากระบบดังกล่าว เรายังมีประสบการณ์ในการติดตั้งและดูแลระบบ Mail Server อื่นๆมากมาย เช่น MS Exchange , Lotus Note และอื่นๆ

Softnix เรามีบุคลากรที่ผ่านการรับรอง RHCE (Redhat Certify Engineer) จึงมีความเชี่ยวชาญในระบบ Linux Server

ซึ่งจะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า เราสามารถช่วยวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งออกแบบระบบเพื่อให้เหมาะสมได้อีกด้วย

Contact

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายขาย 02-2454942-3 หรืออีเมล์

High Availability – MySQL Cluster

High Availability – MySQL Cluster

The Challenge
ข้อที่ 1 หากระบบฐานข้อมูล MySQL Server ของท่านทำงานร่วมกับ Web Application สำคัญ เช่นระบบคลังสินค้า (Data warehouse), ระบบ Ecommerce, ระบบจัดการการผลิต (ERP) ระบบจัดการงานขาย (CRM) และอื่นๆ ซึ่งจะต้องทำงานตลอด 24 ชม. และหากระบบล่ม นั้นหมายความว่าธุระกิจของท่านจะต้องหยุดลงชั่วคราว และต้องใช้ระยะเวลานานเพื่อแก้ไขปัญหา Database Server ให้กลับมาทำงานตามปกติ และหากช่วงเวลาที่ระบบล่มนั้นจะต้องใช้เวลานานเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือบางกรณี Server Hardware เสียหาย จะต้องส่งซ่อม ธุระกิจจะส่งผลเสียหายมากเพียงใด

ข้อที่ 2 ระบบ Database Server มีการค้นหาข้อมูลที่ช้าหรือการทำ Report ประจำวันที่ช้า นั้นหมายความว่า Database Server มีประสิทธิ์ภาพในการอ่านข้อมูลที่ต่ำ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของ Hardware หรือขนาดของข้อมูลขนาดใหญ่

Solution
High Availability – MySQL Cluster คือการทำ Cluster ให้กับ MySQL Server โดยใช้ MySQL Server มากกว่า 1 เครื่องทำงาน โดยหากเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียหาย ไม่สามารถทำงานได้ เครื่องสำรองอื่นๆจะสลับมาทำงานทันที โดยที่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อ Application ที่ใช้งาน ทำให้ระบบสามารถทำงานได้ตลอดเวลา และในการแยกการทำงานระหว่าง Write Statment และ Read Statement จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Database Server ได้มากกว่า 100%

Architecture

mysql_cluster_v2

Feature

การทำงานของ MySQL Cluster , Data Replication, และ Heartbeat
Data Replication เป็นการทำ Replication ระดับ Block Device ซึ่งรองรับการทำงานสำหรับ Database หรือไฟล์ขนาดใหญ่ Heartbeat คือส่วนที่ใช้สร้าง Virtual IP และตรวจสอบการทำงานของเครื่องในกลุ่ม Cluster ว่ายังทำงานอยู่หรือไม่ หากไม่ทำงานก็จะทำการสลับไปยังเครื่องสำรอง หรือเรียกว่าการทำ Load Takeover ซึ่งกระบวนการทำงานทั้งหมดนี้จะทำงานเป็นแบบ Background แบบอัตโนมัติ โดยไม่กระทบต่อการทำงานในฝั่งผู้ใช้หรือ Application ซึ่งก็จะทำให้การทำงานนั้นต่อเนื่อง ไม่หยุดการทำงาน

Target Application

System Component and Hardware Requirement

About Softnix Enterprise Service
Implement โดย Softnix Service Team ที่ผ่านการรับรอง RHCE (Redhat Certify Engineer) ที่มีประสบการณ์ในการ Implement ระบบ Linux Server ในองค์กรและบริษัทขนาดใหญ่ รวมทั้งทีมงานนักพัฒนา Application ที่มีความรู้ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ และการออกแบบซอฟท์แวร์ที่ใช้งานระบบ Network ขนาดใหญ่ เช่น องค์กรที่มีผู้ใช้งานนับหมื่นผู้ใช้ หรือระบบที่ออกแบบสำหรับการทำงานที่มี Load ที่สูง

ซึ่งจะทำให้ท่านมั่น ใจได้ว่า เราไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่เชี่ยวชาญด้าน Network และ Linux System แต่ยังมีความเชี่ยวชาญด้าน Software Develop ด้วย จึงสามารถช่วยวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งออกแบบระบบเพื่อให้เหมาะสมได้อีกด้วย

Contact
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายขาย 02-2454942-3 หรืออีเมล์

Our Customer (Thailand government sector)

Screenshot

Screenshot

Softnix Messaging Server (SMS)

Completed Email Enterprise system include collaboration function and mobile synchronize support.

Softnix Logger (SLG)

Centralized Log System and powerful event searching for problem investigation and regulatory compliance.

Softnix LDAP (SLS)

Radius Server and LDAP Server for network Authentication, Authorization and Accounting (AAA).

Softnix LDAP Server (SLS)

Product Overview

SoftnixLDAP_banner

Softnix LDAP Server is a management system of LDAP and Radius through a web browser. Easily manage whether add user, edit and delete, policy access and evermore. It’s a real time report and activity log for compliance.
Softnix LDAP greater control and flexibility provided authentication service use for Firewall, Hotspot Access point Controller, Appliance Security System, etc.

Software Specification

 • Simplified administration
 • Web Based Management
 • Support LDAP , Radius
 • Hotspot Captive Portal for gateway mode
 • Radius Authentication 802.1x
 • LDAP Multi-Master Replication
 • Network services function such as DHCP, Proxy
Products Edition
Softnix LDAP has 3 Editions each editions are depend on appropriate using and expense

 • Softnix LDAP Software Edition is Software which contains of OS, Management System, Captive Portal Option. It also can install with General Hardware Server
 • Softnix LDAP is Hardware Appliance Server which ready to run immediately including Hardware Warranty (Available Renewal)
 • Softnix LDAP Virtual Appliance (VA) supports installing on  Vmware ESX , Xen Server, KVM. It also can Import VM File immediately including easy installing and simple taking operation

Features

Management

 • Web Based
 • CLI over SSH
 • Batch job support (Import many users, Reset password, force user expire)

Scalability

 • Centralized Authentication
 • Remote external LDAP support
 • LDAP Multi-master replication support
 • Synchronize Configuration
 • High Availability (Active-Standby)

LDAP Support

 • Standard Schema (RFC 3088)
 • LDAP TLS Support
 • Third Party LDAP Management support via LDAP Browser

Radius

 • Base on FreeRadius
 • RFC 2865, RFC 2866
 • Radius Proxy Support
 • Multi Authentication (LDAP,PAM,IMAP,MySQL,Active Directory, Clear-text file,MD5 Password,Self script like perl,php,python,shell script)
 • Radius Accounting support
 • Online user monitor
 • Bandwidth Top Usage
 • Last user connection
 • Unlimited Radius Client

Internet Gateway Mode

 • Captive Portal (like hotspot)
 • Proxy Web Caching (HTTP,HTTPS,FTP)
 • Proxy Report
 • Proxy Traffic
 • Access Control Management

Captive Portal (Web Login)

 • Limit concurrent login
 • Passive / Captive / Open Mode
 • Wire and Wireless network authentication support
 • Idle Time Out support
 • External authentication server support
 • Bypass website support
 • Online user monitor

For Developer

 • External LDAP lookup support
 • PHP LDAP , Perl LDAP support
 • Integrate Single Sign On Solution
 • Any application need LDAP authentication such as CMS,CRM,HR,E-Office

Logging

 • LDAP Log
 • Freeradius log
 • Captive portal log (Login/Logout)
 • User management log
 • Configuration change log
 • Remote Syslog

Network Configuration

 • IP Configuration available on web
 • IP Aliases support
 • Dynamic DNS support
 • Static route support
 • Network tools etc. Ping, nslookup, traceroute

Backup / Restore / Update

 • Schedule backup
 • Backup to local disk, FTP, File Shared , USB Disk
 • Restore via FTP support
 • Manual/Auto. software update

Products Edition

Softnix LDAP – Software Appliance

Softnix LDAP software appliance fully features same as any edition. Easy install on bootable CD. Work under Linux Hardening operating system.
SoftnixLDAP_software

Hardware Requirement

 • Intel Pentium Xeon Multi Core or higher
 • Memory 2GB or higher
 • RAID1 Hard disk 500GB
 • 2 NIC 10/100/1000 Mbps

How does it work ?

 • Buy from preferred partner or download the Softnix LDAP ISO file
 • Burn a CD(DVD) from ISO file
 • Insert the CD into the CD drive of the server
 • Reboot the server and following the instructions on the console
 • Access to Web Admin and activate to license

Maintenance Services/Support

 • 1 year (Discount for long term subscription)
 • Manual and operation guide
 • (8X5 GMT+7) Helpdesk Support by Tel., Email, Web Site, Remote
 • Automatic Software update
 • Free first time remote installation

Softnix LDAP – Hardware Appliance

Softnix LDAP appliance server has their hardware and software bundled in the product. It’s designed for ease of installation and maintenance. The appliance model can be plugged into an existing network and immediately working with little configuration.
SoftnixLDAP_banner_app

Hardware Requirement

 • 1U Rack Mountable Chassis
 • CPU Intel Xeon E3-1230 3.2GHz
 • Memory 4GB DDR3
 • HDD 500 GB SATA II (Raid 1)
 • 2 Gigabit Ethernet

Software Specifications

 • Completed Secure Hardening
 • License limit by users capacity
 • LDAP, Radius Full Function
 • Policy Password Expire
 • Web Access Policy
 • Internet Usage Report
 • DHCP Support
 • Report and Logging

Maintenance Services/Support

 • 1 year (Discount for long term subscription)
 • Manual and operation guide
 • (8X5 GMT+7) Helpdesk Support by Tel., Email, Web Site, Remote
 • Automatic Software update
 • 1 year hardware replacement (optional)
 • Free remote configuration support

Softnix LDAP – Virtual Appliance

Softnix LDAP virtual appliance is virtual machine formats work with under VMware, Hyper-V, Xen Server. It’s designed for virtualization environment system.

Virtualization System Support

 • Vmware ESX 4,5
 • Citrix XenServer 5,6
 • Microsoft Hyper-V Server 2008

Software Specifications

 • Fully features same as any edition
 • Based on Linux OS Secure Hardened
 • Completed for centralized authentication
 • LDAP, Radius Full Function
 • Policy Password Expire
 • DHCP Support
 • Report and Logging


Maintenance Services/Support

 • 1 year (Discount for long term subscription)
 • Manual and operation guide
 • (8X5 GMT+7) Helpdesk Support by Tel., Email, Web Site, Remote
 • Automatic Software update
 • 1 year hardware replacement (optional)
 • Free remote configuration support

Enterprise Solution

Firewall AuthenticationSoftnix LDAP cans installation as authentication server work for Firewall or internet access management server such as Proxy Server. By this way you can set configure on Firewall request authentication through protocol LDAP or Radius in Softnix LDAP. Evermore useful that you will get in above, you can set Mail server, Proxy, File server, Application which support authentication by LDAP or Radius in terms of using authentication on Softnix LDAP. Means to Implement completed Centralized Authentication System or Single Sign on.

Firewall_Integrated
Gateway InstallationSoftnix LDAP support installation in terms of in-line mode. Support both of NAT mode and Route mode which suitably in various organizations. These’s installation can help all user who need to use Web Browser to get into Website by redirect forward to Web login as called “Captive Portal”. Furthermore, user can combine in line mode with Wireless Hotspot, Coffee Shop, Internet Cafe, and Hotel Internet Service as well.

inline_mode
802.1x Enables Authentication Before Allowing AccessThe 802.1x is strong authentication mechanism for enhance the security of LAN or WLAN. You can configure network devices such as wireless access points, wireless controller, Network Access Control (NAC) use to 802.1x on Softnix LDAP

SoftnixLDAP_802.1x
Radius Server for VASCOVASCO is world class leading supplier of strong authentication. VASCO can be support external RADIUS server. Softnix LDAP compatible standard RADIUS.

SoftnixLDAP_VASSCO
Softnix LDAP scalabilityIf using the Softnix LDAP in a large network or distributed environment, Softnix LDAP can be replication data to any node server. This solution improve throughput and reduce the load on Softnix LDAP servers

SoftnixLDAPReplication
External AuthenticationSoftnix LDAP is flexibility and availability in all applications. Softnix LDAP can be forward an authentication request from a network access server (NAS) to a remote external authentication server such as MS Active Directory, SQL Database, Mail Server, LDAP, Radius and Text. Administrator can used Softnix LDAP immediately without adding, decreased de-duplicate problem. In such cases, Softnix LDAP is acting as a proxy for the external authentication server, and Softnix LDAP is proxy forwarding the request to the external authentication server. In opposite way administrator can add temporary user into local DB on Softnix LDAP as well. Moreover, Softnix LDAP will be managed log storage in a while authentication occurs. Seeing that Softnix LDAP was developed for improve security of network accordingly.

Radius_enternal_authentication

Screenshots

Management Softnix LDAP Server System (SLS)

Starter

starter
User Manager

usermanager
Backup System

backup
Restore System

restore
Update System

update
System Monitoring

monitoring
System Log

syslogserver
System Report/ CPU Monitoring

cpumonitor
System Report/ Memory Monitoring

mem

LDAP Brochure

SoftnixLDAP_Radius_software_download

Softnix Logger (SLG)

Product Overview

softnix-loger-slgSoftnix Logger (SLG) is central log file management or Centralized Logs Management , We call Logger Server. It supports syslog and non-syslog file of server or network device such as Firewall , Router , Switch, Windows Server, Linux Server, Unix Server, etc.

Why do need to keep Log File ? At present, IT LAWS realize for the risk of computer network such as, hacking, attaching that will make the damage. Logs file is the only function which proving hacking,attaching,etc. Lawyer will use it as reference to investigate and punish hacker. Therefore social network service must secures log file well.

Key Feature Softnix Logger

Log Collection
Softnix Logger supports log collection in syslog and non-syslog form by use syslog agent or FTP, sFTP log transferred. It also process as central log (Centralized Log Management) and for large network system, Softnix Logger can be setup to forwarder mode for receiving log and dividing each loads, It is supported by setting up in the branch office and all branch connect to the Softnix Logger Centralized Server in the headquarter office
Log Analysis
Softnix Logger used advance software for analysis Universal Log statistic,Create reports with graphical charts based on Log files. It also export to Excel file which assist in IT Services
Log Store
Softnix Logger collects raw log data by data compression 20:1 and secures data protection by encryption and data integrity processed by MD5 and SHA-1
Search and Report
Softnix Logger has efficacy data indexing system be able to index the information about 2,000 message per second including fast searching by flexible in a condition search such name searching as Host, Time stamp, Log Level, Priority, Message keyword etc. In addition the system has also Log analyzer which analyzes the report of log file.  For helping network an administrator. The reports support more than 900 types
Monitor and Alert
The system could create filter situation under different condition to follow up, tracking situation and alert to email. Moreover, it will alert and warn if there is no log on time; Admin will be solving any problem immediately.

Product Edition

Software Appliance Edition

SoftnixLoggerSoftwareEdition

Softnix Logger EP Enterprise Edition

 • Complete operation system and software can be burned to CD for installation
 • External Storage Support SAN,NAS,iSCSI
 • Unlimited Device Client
 • License limit by storage volume
 • VLAN 802.1q Support
 • Security Hardening
 • Flexibility for your network and hardware
 • Sawmill Log Analyzer (Option)

Hardware Appliance Edition

SoftnixLogger_Appliance_small

Softnix Logger EP Enterprise Edition

 • SLG-SA1 for Small Enterprise
 • SLG-SA2 for Medium Enterprise
 • SLG-SA3 for Large Enterprise

Screenshot

slg_dashboard_big
Dashboard
Overviews report such as system information, graphic event per second, live log monitor, service status.
slg_search_big
Log Search
Powerful full-text search technology. Softnix Logger can be indexing data Log moreover 1.5GB in 20 minutes. Due to you can search Log by condition as AND OR NOT with efficiency, fast.
slg_archiving_big
Log Archives
Softnix Logger efficiency log archiving function can be compressed 1:20 and HASHING to MD5 and SHA-1. By save MD5, SHA-1 code into compressed data. This process use for data validity and checked the stability of file later.
slg_ntp_big
Network Time Server
Time accurate throughout your IT enterprise network. Softnix Logger support NTP server. NTP time servers protect network log file accuracy and many other essential applications.
slg_report_big
Log Analyzer
Powerful Log analysis tools for log file’s statistics. Showed Live Reports & Graphs easy reading, and the graphs are designed to be easily readable. You’ll be able to take the reports right out and show them to your boss, or your investors, or anyone else, without having to reformat them to make them look good – they already look good.
slg_permission_big
Permission
This is manages function for administrator. Administrator allowing to control permission to do such as menu access, data access and more roles.

Support Plan

Level 3 Level 4 Level 5
Software Maintenance*
Basic Support*
Availability
8×5
24×7
Response Time 4 2 Call
Telephone Support*
Remote Support*
Email Support*
Call-Back Hotline
SMS Support*
On Site* (Time) 3 Call Call
Assistance for the following services
Installation
Setup Device Log Collector (SLG) < 5 < 10 > 10
Technical Training
Migration
Custom Feature Request Assessment
Monthly Service Report

* Basic Support: Included Email support 24 working hours response availability Monday-Friday 8:00-17:00
* Softnix Customer Portal : Ticket Support, Ticket Follow up, Knowledgebase, Download, Technical Document

What is Softnix Logger ?

Softnix Logger is central log file managing system. It is called Centralized log server, Softnix Logger works as SEM ( Security Event Management) by Log collection, searching, security system, alert, reporting

Softnix Logger is not SIM (Security Information Management) Since SIM is focus on situation analysis, event correlation, reporting for security and also evaluate the risk. SIM ‘s information is not only log file ‘s information, but it also available information as network flow, IDP, Vulnerability Assessment (VA) , etc. that will bring information for analysis. Therefore,SIM is suitable for the firm who need IT network security management system besides requirement of log file management and safety log file as per LAWS compliant. that all expense for SIM are very high.

SEM_SoftnixLogger

As per above reason, Softnix is suitable designed for Log file system as per IT Law’s instruction. It is the most suitable for the firm to keep legal log file

“Having the security log file system and also creates category security accessing data and get an Admin no editable Log Data such as Logging in Centralized Log Server or doing data archiving, also data hashing ,etc ”

download-btn

As per above reason, Softnix is suitable designed for Log file system as per IT Law`s instruction. It is the most suitable for the firm to keep legal Log file

Features

Softnix Logger working`s structures

arc_logger
Management System
Softnix Logger can be managed by web browser which controlled by any computers on network. It is easy for processing and controls for all systems as network configure Restart/Shutdown, etc.Log Monitoring
It is system to control logs which have been sent from devices, it will check if there is no log as on time, it will be alerted to administrator that the device log does not send log under unexpected reasons.EPS Graphic
MPS (Message per Second) is graphic to report the log traffic per second. It will check the tight of logs and evaluate system. Softnix Logger supports MPS more than 1500-20,000 MPS depends on appliance model and hardwareData Searching
Is searching system which is fast and flexible. It can search under condition as IP/Hostname, Log Priority, Date/Time, Keyword

Data Correlate
Is normally searching system that enhances the capacity of linking the events as to search information in Mail Log .Which are much needed in the investigation

Data Integrity
It is important system to confirm log file for highly confident. System will record log file with data hashing and MD5,SHA-1 code. If there any editing log by unknown users, It will confirm that log is not reliable and can’t be cite.

Log Filtering
Filter log system by Host, IP, Priority, Facility, Application, and Message Keyword by filter to file, or warning filter to mail

SFTP Log Collector
This flexible solution. Softnix Logger can send log by FTP/SFTP if server or network device does not support syslog

System Report
Softnix Logger can be report for log storage, number of event, network traffic utilizing, system resources

System Monitoring
It is system to check mistake of system as overload, full space of hard disk, failure processing, access to web admin.

Network Time (NTP Server)
Softnix Logger supports NTP server ,It is used for synchronization time to referrer NTP server in the status stratum 1. You can setting up network device or server synchronizing time to Softnix Logger

Syslog Agent
Supporting log collecting from server which not supports syslog as MS Windows server, Active Directory, MS Exchange, MS ISA, Lotus Note by setting up syslog agent to server then sending log to Softnix Logger

Products Edition

Softnix Logger – Software Appliance

Softnix Logger is Software Appliance. It is also flexible for customer by set up software appliance which has many functions as same as Hardware Appliance. It is easy to install and compatibility for network as Bald Server, Server connected SAN storage or existing server.

Softnix_Logger_Software

Hardware Requirement*

 • Intel Pentium Xeon Multi Core or higher
 • Memory 4GB or higher
 • RAID1 Hard disk 500GB ( Not over than5 Device logs **) , 1TGB ( Not over than 10 Device logs **), 1.5TB ( 10 Device logs * up)
 • 10/100/1000 Mbps Network Card

* Hardware Requirement when comparing to the network system which EPS not over than 100 MPS (Message per second)
** Device Logs is Server or Network device to send log to Softnix Logger server

Softnix Logger – Software Appliance Specifications

Compattibility Flexibility for your network and hardware
Operation System Softnix OS Based on Linux CentOS 6.3 Hardened
Device Log** Unlimited
Management Web Browser
Standard NECTEC STD. NTS4003.1-2552
** Device Logs is Server or Network device to send log to Softnix Logger server
Strength Point
– Choosing suitable server
– Safety Operating System
– Afterward easily upgrade HW devices

Maintenance Services/Support

 • 1 year (Discount for long term subscription)
 • Manual and operation guide
 • (8X5) Helpdesk Support by Tel., Email, Web Site, Remote
 • Automatic Software update
 • Onsite Service by coupon
 • Free installation

Softnix Logger Enterprise Edition – Hardware Appliance

SoftnixLogger_Appliance_model
The Challenge
Most company must also implement logs management for compliance with Computer Related Crime Act B.E.2550. Most IT managers must be security and reliability solutions for logs retention and offers TCO many times lower than any application-base logs management product. This translates to significant savings in administration, management, and licensing cost
Softnix Logger Enterprise Edition
Softnix Logger designed for centralized logs management in the network. Softnix Logger provide syslog server open-standard platform, this appliance dramatically lowers complexity, reduces the administrative load and easily to manage. Plus, Softnix Logger includes log analysis and reporting features demanded in today’s

Feature

 • Easy to deploys
 • Web based and CLI Management
 • Minimum 90 days raw log retention
 • Data Integrity with MD5,SHA-1
 • NTP Server Time Referred
 • Support forward log to external syslog device such as SIM,SIEM
 • System alert for log not response
 • Log indexing and fast searching
 • System monitoring and alert for critical
 • Permission access to data
 • Support standard syslog (rfc3164) and non-standard log such as Windows log
 • Support Snare agent for non-standard log

Softnix Logger Enterprise Appliance

Server Type SLG-SA1 SLG-SA2 SLG-SA3
User Environment Small Enterprise Medium Enterprise Large Enterprise
Processor Intel Xeon E3-1200, Core i3 Intel Xeon E3-1200, Core i3 Intel Xeon E3-1200, Core i3
Device Support Unlimited Unlimited Unlimited
Indexing Load 500 MPS 1,000 MPS 5,000 MPS
Protocol Support Syslog,CIFS,NFS,sFTP,FTP Syslog,CIFS,NFS,sFTP,FTP Syslog,CIFS,NFS,sFTP,FTP
Memory 4GB 8GB 16GB
Networking 2x Gigabit 2x Gigabit 2x Gigabit
Internal Storage Capacity 500 GB (500GB x 2 – Raid1) 7200 rpm 1TB (1TB x2 – Raid 1) 7200 rpm (hot plug) 1TB-2TB 7200 rpm (hot plug)
External Storage Support Support Support
Power Supply 350 Watt 350 Watt 400 Watt Redundant
Standard FCC,CE, RoHS FCC,CE, RoHS FCC,CE, RoHS
Server Size/Chassis 1U rack height 1U rack height 1U rack height
Maintenance Support 1 year maintenance support include installation, onsite 3 time/year, helpdesk by phone, remote, email, customer portal system
Dimensions Height 1.7″(43mm), Width 17.2″(437mm), Depth 19.8″(503mm). Supported Rack 19″ Standard

* Appliance platform based on Super Micro, any information can see www.supermicro.com

Deployment

Site-2-Site
Site-2-Site installation is successful solution for organization with branch offices and Headquarters. By transferred Log file from Branch offices to Headquarters with Softnix Logger Forwarder. Softnix Logger supported forwarder mode by installation Softnix Logger forwarder mode at branch. To support real time transfer and schedule transfer with data encryption

site2site

Multi Subnet
High flexibility, supported Multiple NIC by configure NIC as same as subnet. Default Softnix Logger can be supported all network interfaces.

logger_multinetwork

VLAN Network
For VLAN network such as Data Center or large organization. Softnix Logger supported VLAN 802.1q standard.

logger_vlan

Enterprise Solution for Large Scale Network
Powerful supported several servers such as Internet Data Center by Softnix Logger Forwarders acts as a Log’s receiver, received all data from another Server temporality. Then the forwarder will be set up the time and forwarding to Softnix Logger Centralized for storage. User can add Softnix Logger as much as they needs. Moreover user can get the report or data searching from Centralized Server.

logger_enterprise

SLG Brochure

slgbrochure

Softnix Messaging Server (SMS)

Softnix Messaging Server

Softnix Messaging Server (Code name SMS) is enterprise mail server system designed for organization would be keeping your data in organization safe and can be self management. SMS was developed for providing a cost-effectiveness for user which easy to manage. The main functional are supported the expansion of the business, supported mail server and unlimited number of users. Evermore, in a while your business lives in a state of competitive. You can reliable that your business will be advantage as well.

Softnix Messaging Server (SMS) is easy to management as web interface. Administrators could process system anywhere by network. For the question “Linux mail server is good but complex managing ” .Our SMS system will solve that problem

arch

Design of Softnix Messaging Server (SMS)
We designed by selecting the best technology of open source combined with the commercial software in enterprise level which acceptable in widely organization. More than that, for meet the prospect of all requirements, stability and completely is significant factor and commercial service by professional.

Online Collaboration System is an Effective Business Management
Group Office Online Collaboration is technology partner of Softnix . Users can access mail from everywhere via Group Office WebMail without setting up any on user’s desktop. It is easy for administrator to control. You can take online easy collaboration by share projects, calendars, files and e-mail online with co-workers and powerful synchronization to mobile device such as iPhone, iPad, Android devices .

Increase the efficiency and cost-effectiveness
Currently the economic slowdown was affected to the investment in IT business. As a result that many organizations will be considered in the cost of investment in application. Thus, we wholehearted to point out in the value of service and the credibility of product by developed . Softnix Messaging Server which productive in Mail Server. As-like we always show that cost- effectiveness, efficiency and many support the expansion of business in the future.

Softnix Messaging Server (SMS) for various businesses.
Softnix Messaging Server (SMS) is highly flexible mail server that could support any businesses . We have many clients who choose us to be business partner such as Government, Small-Medium Business, ISP Business. In addition, The companies want to have internal mail server which is faster communication including the best information management and security the important information email by itself without email service from web hosting

Product Edition

Softnix Messaging Server (SMS) is appropriated and could be reached to client’s demanding. We design 3 editions as Softnix Messaging SMB, Softnix Messaging Standard and Softnix Messaging Enterprise as following details.

Softnix Messaging Server SMB (SMS SMB)
This is suitable for small to medium business which need basic functions, Users could use Outlook, Thunder bird, Eudora,Kmail or any POP3,IMAP4 client. For this edition, there is no Webmail or Group Office Online Collaboration but it full function Web Admin as other edition.

Softnix Messaging Server Standard (SMS STD.)
This is perfect and completed function. Suitable for firm. The system will increase the efficiency by Group Office Online Collaboration with basic modules such as Announcement, Calendar, Email, Note, Task, Address Book, File Management and others. But can’t synchronizing on mobile devices

Softnix Messaging Server Enterprise (SMS ENT.)
Completed collaboration features and support mobility function such as, mobile Sync. and enterprise module such as Project Management, Workflow, Newsletter, Custom Email Template, Custom Field Form, Ticket Support and more than 10 modules.

Product Comparison Table
SMS_Comparision

Feature

Product Edition

Softnix Messaging Server (SMS) based on Linux Mail Server but we have been developed to be easier management. Administrators could arrange IT system and manage email server easily. Administrator could arrange server as well as Users Account, Email Policy, Monitor, Backup, Recovery the system. Key features for SMS as followings.

System Security

 • Operation System (OS) integrated Host firewall, protecting attack for DDos, Zombies, Port Scan, SSH Attack, Session SMTP Attack.
 • Connection controller that protecting attack or open relay.

Accounts Management

 • SMS useS LDAP Directory Services, IT Security, Scalability
 • Supporting for system scalability and centralized account management
 • Easy backup LDAP directory services and recovery

Virus/Spam (Virus/Spam Protection)

 • Anti Spam Mail by Greylisting Policy, DNSBL, SPF technology
 • Integrated Anti Virus/Spam Kaspersky or Bitdefender,they are engine which are used for security
 • Approve Sender, Standard RBL Black List, Custom RBL DB

Content Filtering

 • Policy Block Subject, Attachment, Email Message
 • Black List/White List Email sender
 • Email Outbound Policy, Email Routing Policy. Administrator could setup policy for users, such as allow send to specified domain or limit email to external domain
 • E-mail content controlling, limit the traffic which can help fastly sending/receiving

System Design

 • SMS is Maildir data structure, which is able to keep large e-mail in inbox.
 • SMS based on Postfix MTA which is MTA that is well known for security and the best performance
 • SMS LDAP Directory Service could keep a large information and can be integrated to external application need for LDAP authentication

Data Protection

 • SMS support encrypted protocols POP3S, IMAPS
 • Email encryption by Open PGP, S/MIME in the Web Mail

System Scalability 

 • SMS supports unlimited system Scalability in Distribute Email Server
 • SMS supports storage using also including Cluster Solutions even or Co-working with Shared Storage such as SAN, NAS, iSCSI, NFS etc.
 • SMS supports Hight Availability action with Solution RedHat Cluster Suite work by Active-Active and also get Storage controlling by RedHat Global File System (GFS)

System Report

 • SMS report daily/monthly/yearly using SMS also report in case normal communication and mistake
 • Real time email queue monitoring
 • Report in system resources , network traffic , smtp traffic

System Update/Backup

 • Easily backup and restore by web management
 • Schedule backup configure, data
 • Up2Date patch system like anti-virus signature

SMS Licensing

 • Unlimited Users Accounts
 • 1 Server unlimited CPU (Unlimited Socket)

Group Office Online Collaboration Features

Group Office developed by Intermesh Inc. protected by copyright law and the Group-Office license. Group Office is technology partner of Softnix. Group Office work as Web Mail has many useful modules for increasing efficiency and productivity

groupoffice_front_big

Graphic User Interface

 • Group Office has extJS as Client Side JavaScript Library that is compatible any web browsers fastly
 • Ajax interface including modern system
groupoffice_email_big

Email

 • Flexible system, Support multi IMAP account in same windows
 • Perfect folder, filter, signature managing
 • Custom email template
 • Auto complete for email compose and address book
 • Easy attach file by Group Office File

Calendar

 • Calendar for appointment, invitation, reservation resources and reminder system
 • Sharing for co-workers
 • iCal Standard can be exported to Google Calendar, Exchange, Lotus Note
 • Synchronization supports for I-Phone, Android, BB, PDA, Outlook
groupoffice_calendar_big

File Manager

 • This module is used for store personal file and share for co-worker
 • Works as File Server can be shared , Permission Access, Control Version
 • Control version system can be reverted to older version
 • GO Agent easy tool,Can supports online file editing and save immediately without uploading
 • File Template allows creating layout and content templates, that can be used to quickly
groupoffice_file_big
groupoffice_project_big

Project

 • Approving,Progressing Project Management System
 • This module allows an individual or a team to track a project information
 • Project task can be linked to File, Note, Task, e-Mail , etc.
 • Report of operation , processing
groupoffice_sync_big

Synchronization

 • Can support Sync. I-Phone, Android, PDA, Outlook
 • Support Sync ML client and ActiveSync
 • Can support Sync.Calendar, Address book, Task
 • Unlimited number of devices and users

The advantages of modules (groupware) enable more effective team collaboration such as

 • Annoucement – internal news announce to organization
 • Ticket Support – for IT Helpdesk or business service used for customer support and responsibility assignment
 • Address Book – Contact management and sharing to co-worker
 • Newsletter – Manage email subscription and deliver email to all your subscribers
 • CMS – Web Content Management
 • Forum
 • etc.

Benefit Summary

LDAP Based System

Functions
Storing of User/Password and system setting. LDAP is a standard protocol which can be adapted with other system (Third Party)

Benefit
Supports an Authentication Networks devices such as Firewall,File Server, Wireless Hotspot, Software Application,etc

Email Virtual Account

Function
Used for setting virtual account or Email address for multi Email address users also just can check all  Email from mail account and can be set more than Email Aliases features

Benefit
For multi Email Address users or Multi-domain Email Server which can choose only required Domain

Host Firewall

Functions
Acts as Host Firewall which is component of protecting mail server system especially from  Internet harming

Benefits
Increasing stability for mail server.Decreasing Email services duties as DDos, Directory Harvest Attacks (DHA)

SMTP Authentication

Functions
Used for sending mails through Mail Server from unauthenticated network.Protects junkmail wide spreading by spammer

Benefit
For user who are not in firm and have a multi-places internet connecting sending Emails from main server function

Anti Spam Policy

Functions
Controls receiving Email server policy for protecting Email from spam or unidentified sending

Benefits
Saving time and decreasing annoyed from deleted junk mail

Email Outbound Policy

Functions
Controls allowing users sending Email for only some domain, Also acts as security protecting from hacking and unnecessary Email outbound

Benefits
Reduces unnecessary Emails by allowing users sending only required domains. Resulting unnecessary traffic, Be reduced including , Helping to get more efficiency sources and also protecting hacking by Email sending

Email Routing Policy

Functions
Used for multi Email Server Organizations including duplicated or non-duplicated domains

Benefits
Can be used  with load spreading in Organizations or Enterprises with multiple branch for avoiding from traffic on mail server by Email Routing policy setting

Web Administator Interface

Functions
Used for management controlling mail server through web browser

Benefits
No need for Client Application installing also can be control server by network

Anti Virus/Spam

Function
Preventing Email from Virus / Spam

Benefit
Decrease risk of Virus contracting and reduce Email spam bound

Email Report

Function
Used for reports email outbound including error in sending/receiving

Benefits
Used for being information to rectify system or proves in corrected action also saves necessary data

Video Demo

Video demonstration show you for key feature about Softnix Messaging Server administration part and Group Office Online collaboration part. If you can’t see video, please check your browser has been installed Flash plugin or Quicktime plugin . You can let us know for any problems with email

qws
Calendar
Demonstration about how to using calendar for meeting appointment , reminder, invitation, Availability time ,file attachment and resource booking
qws
Softnix Web Admin
Demonstration about administration management system of Softnix Messaging Server (SMS) via web browser such as Users Management, Email Domain, Email Policy Management, System Monitoring, Backup, Restore, Tools.

SMS Brochure

smsbrochure