ZABBIX

ZABBIX – Network Monitoring

การวางแผนการการบํารุงรักษาในเชิงปองกันหรือที่เรียกว่า Preventive Maintenance เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะต้องปฏิบัติ สำหรับการบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การทราบถึงปัญหาก่อนที่จะมีปัญหาเกิดขึ้น หรือรับรู้ปัญหาในทันทีที่ปัญหานั้นเกิดขึ้น คือสิ่งที่สำคัญสุด เพื่อที่จะได้รีบดำเนินการแก้ไข ก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรง นั้นคือสิ่งที่ ZABBIX ระบบ Enterprise Monitoring ทำ

ZABBIX เป็นระบบ Network Monitoring ที่มากกว่าคำว่า Network Monitoring โดยทั่วไปที่ Software ประเภทเดียวกันมี สิ่งที่เหนือกว่าคู่แข่งใดๆคือ ความสามารถด้านการตรวจสอบข้อมูล ความยืดหยุ่นที่สูง เราสามารถใช้ ZABBIX ในด้านการตรวจสอบ Performance, Capacity Planning, Availability , Integrity Change Management และสามารถ Customize เพื่อนำไปประยุคต์ใช้ในการ Monitoring สิ่งที่ท่านต้องการได้ทุกรูปแบบ

ZABBIX เป็นระบบ Network Monitoring ที่มีความยืดหยุ่นสูง

สิ่งที่ ZABBIX Monitor คือ Performance Monitor, Availability Monitor, Integrity Monitor โดยทำงานผ่านทั้ง Zabbix Agent, SNMP, TCP Check, Custom Triggers สามารถเพิ่มเติม วิธีการตรวจสอบได้

zabbix_preformance
Performance Monitor
Zabbix รองรับการตรวจสอบและรายงานผลปริมาณการใช้งานของ CPU, RAM, Disk Space, Network Traffic รวมไปถึงข้อมูล Inventory ของระบบ โดยรายงานผลในรูปแบบของกราฟ , ตารางสรุป โดยเราสามารถตั้งค่า Alert ไปยังผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องได้ หากมีผลการทำงานที่ผิดปกติเกิดขึ้น
zabbix_availibility
Availability Monitor
Zabbix มีวิธีการตรวจสอบที่ยืดหยุ่นในการตรวจสอบการทำงานของ Server หรืออุปกรณ์เครือข่ายชนิดต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงว่ามีทำงานอยู่หรือไม่ และหากไม่ทำงาน ระบบจะ Alert ไปแจ้งยังผู้ดูแลระบบทันที และทำการบันทึกเหตุการณ์ไว้เพื่อตรวจสอบในภายหลัง
zabbix_integrity
Integrity Monitor
Zabbix สามารถตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เช่น หากข้อมูลใน File Server มีการเปลี่ยนแปลง หรือ อะไรก็ตามที่เราต้องการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงเป็นพิเศษ เช่น Mail Server มีจำนวน Email ตกค้างที่ Queue Server มากจนเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้ Mail Server ส่งเมล์ออกช้า หรือ Hacker แอบเข้ามาเพิ่ม User ใน Linux Server เพื่อทำงานบางอย่าง
zabbix_report
Report and Alert
Zabbix มีระบบรายงานที่หลากหลาย อทิเช่น กราฟฟิก ตารางข้อมูล High-level view , Low-level view โดยข้อมูลทั้งหมด ถูกสรุปในรูปแบบสถิติ แนวโน้มของเหตุการณ์ย้อนหลัง เปอร์เซ็นต์เหตุการณ์ สามารถกำหนดระยะเวลาบันทึกเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

Feature

Performance Monitor
ZABBIX รองรับการ monitoring ประสิทธิภาพและการใช้งานของ CPU,Memory, Network, Disk Space ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Zabbix agent ซึ่งรองรับการติดตั้งบน Windows, Linux, Unix ซึ่งใน version ปัจจุบัน ZABBIX รองรับการ monitor JMX (Java Management Extensions) ได้อีกด้วย

Agentless Monitoring
เป็นเรื่องจริงที่ Zabbix Agent สามารถ monitor server ได้อย่างดีและละเอียด แต่ในบางกรณีที่เราไม่สามารถใช้ Zabbix agent ได้ เราสามารถใช้ความสามารถพื้นฐานของ Zabbix ในการ monitor ได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การ Monitor Mail Server, Web Server และอื่นๆ โดยที่ไม่ต้องติดตั้ง Software ใดๆยังเครื่อง Server

Network Devices
Zabbix รองรับ SNMP ซึ่งมีอยู่บน Network Devices เกือบทุกชนิด เช่น Router, Switch, Firewall, Network Appliance, Storage cooling, Power systems บน UPS และอื่นๆมากมาย โดย Zabbix สามารถ Monitor Network utilization, CPU, memory, port status เป็นต้น

Customize
Zabbix มีความยืดหยุ่นสูงต่อการนำไปใช้งาน เราอาจจะใช้ Zabbix ในการ Monitor ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไฟล์ ต่อสภาพแวดล้อมในเครือข่าย หรือข้อมูลทางการเงิน หรือระบบควบคุม เครื่องจักรกลโรงงาน

โดย Zabbix ไม่มีข้อจำกัดในการใช้ Programming Language หรือการทำงานร่วมกับ Shell, Perl, Python, PHP และอื่นๆตามต้องการ

Database Monitor
ปัจจุบันฐานข้อมูลถูกใช้เกือบทุกที่ในองค์กรธุรกิจ ในบางบริษัทอาจจะมี Database มากกว่า 1 Server ในการเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลด้านการเงิน ลูกค้า พนักงาน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก Zabbix สามารถ Monitor MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Java Application Server Monitoring
ZABBIX version 2.0 เป็นต้นไป รองรับการ Monitor Java application โดยใช้ JMX โดยที่ไม่ต้องติดตั้งซอฟท์แวร์ใดๆเพิ่มเติม ตัวอย่างการใช้ Monitor ได้แก่ การ Monitor JBoss, Tomcat, Oracle Application

Hardware Monitoring
ถ้า Hardware รองรับ IPMI ซึ่งมีอยู่บน Server แบรนด์ดังอย่าง Dell,IBM,HP,Intel Zabbix สามารถ Monitor อุณหภูมิ ความเร็วรอบพัดลม สถานะของ Disk, สถานะของ Power Supply

Business Solution

Softnix คือตัวแทนขายจาก ZABBIX ซึ่งเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ โดยเราให้บริการเกี่ยวกับ ZABBIX ดังต่อไป

Implementation and Integration Services
บริการนี้เป็นบริการแบบครบวงจร ด้วยทีม ZABBIX ที่เชี่ยวชาญ เพื่อความรวดเร็วในการติดตั้ง ประหยัดเวลา โดยทีมของเราจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาปัญหาของท่าน และออกแบบการติดตั้งให้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการที่สุด

บริการนี้ประกอบด้วย
On-site implementation ทั้ง Hardware และ Software ที่เกี่ยวข้อง
Knowledge transfer ให้การฝึกอบรม การใช้งานและบำรุงรักษา
คู่มือการใช้งานทั้งฉบับเต็มและฉบับย่อภาษาไทย
ให้คำปรึกษา ตลอดอายุสัญญาการบำรุงรักษา

Custom Development Services
บริการนี้เหมาะสำหรับการนำ Zabbix ไปประยุกค์ใช้งานในระบบที่มีความซับซ้อน หรือระบบขนาดใหญ่ที่ต้องการการออกแบบเป็นพิเศษที่เหมาะสม อย่างเช่น การใช้กับระบบอุตสาหกรรม การตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง (Change Management) การตรวจบันทึกแนวโน้มของเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบภายหลัง และอื่นๆ ตามต้องการ โดยเรามีทีม Development ที่เชี่ยวชาญที่พร้อมสำหรับทุกความต้องการจากท่าน

Onsite Training หลักสูตรฝึกอบรม 2 วัน
โดยเรามีหลักสูตรมาตรฐานที่มีเนื้อหาครอบคุมและละเอียดสมบูรณ์ที่สุด โดยมีเนื้อหาการอบรมดังต่อไปนี้

 • ZABBIX Architecture
 • Installation of ZABBIX Server, Proxy and Agent
 • Configuration of ZABBIX
 • ZABBIX GUI
 • ZABBIX definitions
 • Hosts, items, triggers, actions, events
 • Graphs, screens, maps, slide shows
 • Templates, pie charts, users’ rights
 • Escalations and repeated notifications
 • Creating smart triggers and actions
 • Distributed monitoring and WEB monitoring
 • Monitoring of log files and Windows event logs

Screenshot

Installation
Zabbix
Configuration_of_images
Configuration_of_maintenance_1
map
Network_maps
Custom_graphs1
Custom_screens1
Custom_screens2
IT_services_1
Dashboard
Configuration_of_host_groups_1

อื่นๆเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://www.zabbix.com/screenshots.php

เกี่ยวกับ Softnix

Softnix เป็นตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก ZABBIX SIA โดยเราเป็นตัวแทนในประเทศไทยรายแรกและรายเดียว ที่ให้บริการแบบ Commercial Support โดยครอบคุมการให้บริการ ทั้งให้คำปรึกษา ติดตั้ง อบรม เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ ZABBIX อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม

ZabbixResellerlogo