Loadbalancer.org

Load Balancer – Layer4/Layer7 Load Balancer

The Challenge
สำหรับปัญหาของ Application ที่มีปริมาณ Users ผู้ใช้จำนวนมาก Access เข้าทำงานพร้อมกันจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญ (Business Time) จนทำให้ระบบ Server นั้นทำงานช้ามาก ส่งผลให้ผู้ใช้งานมีปัญหาในการใช้งาน ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่แย่ที่สุดในบางครั้ง เกิด Connection Error จนไม่สามารถใช้งานระบบได้ ถึงแม้จะแก้ไขโดยการเพิ่ม Memory Server ให้มากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ ปัญหายังเกิดขึ้น และสิ่งที่ร้ายที่สุด Server ที่ใช้งานประจำเกิดล่มขึ้นมา ไม่สามารถทำงานได้ เกิดความเสียหายในทางธุระกิจเกิดขึ้น

Solution
Load Balancer คือ Solution ที่เหมาะสมกับระบบที่มีปริมาณผู้ใช้จำนวนมาก เพื่อการกระจายโหลดการทำงาน สิ่งที่ได้กลับมาคือ ประสิทธิภาพการทำงานของระบบที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น และสิ่งที่ได้อีกอย่างคือ ระบบที่มี High Availibility หากเครื่อง Server เครื่องใดเครื่องหนึ่งมีปัญหา ก็จะยังคงใช้ระบบที่เหลือได้ ทำให้การใช้งานไม่สะดุดลง มีความต่อเนื่อง ลดความเสียหายทางธุระกิจ เพิ่ม Productivity

Loadbalancer.org คือผู้เชี่ยวชาญ Layer 4/Layer 7 Server Load Balancing ที่ใช้เทคโนโลยีของ Linux Virtual Server (LVS) โดยสนับสนุนและแก้ไข ร่วมพัฒนามาตลอด 6 ปี และเป็นผู้ที่เพิ่มความสามารถของ Layer 7 Load Balancing เข้าไป เช่น SNAT, cookie insertion และ URL switching ซึ่งมีอยู่ใน Server Load Balancing ราคาแพงทั่วไป และในปัจจุบันระบบของ Loadbalancer.org ถูกนำไปใช้และ Re-brand ให้กับผู้ให้บริการขนาดใหญ่ที่ต้องการลดต้นทุนแต่ยังคงต้องการระบบที่มีประสิทธิภาพสูง Support ด้วยผู้เชี่ยวชาญ

Layer 4/7 Load Balancer

Solution 1 : Load Balancing Mail Server
How It Works : เป็นการกระจายโหลดการทำงานให้กับ Mail Server เหมาะสำหรับระบบ Mail server ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก แก้ไขปัญหาระบบช้าอันเนื่องมาจากปริมาณ Concurrent ที่สูง Protocol ที่รองรับการทำ Load Balancing SMTP,POP3,IMAP,Web Mail, LDAP โดยระบบใช้ External Storage ในการแชร์ Data ที่ใช้งานร่วมกัน

load_balancer_mailserver_big

Solution 2 : Load Balancing Web Server
How It Works : เป็นระบบที่ใช้กระจายโหลดการทำงานให้กับ Web Application เหมาะสำหรับ Web Application ที่มี Concurrent สูง อีกทั้งยังเป็นการทำ HA อีกชนิดด้วย ส่วนประกอบของระบบนี้ ไม่จำเป็นต้องมี External Storage เนื่องจากสามารถ Replication File ระหว่างเครื่อง ซึ่งเป็นการทำลักษณะ Mirror ข้อมูลได้ แต่หาก Web Application นั้นมี Database Server ด้วย อาจจะแยก Database ออกจากระบบ

Loadbalancer_web

Solution 3 : Virtualization System Load Balancing
How It Works : ปัจจุบันระบบ Virtualization เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก การทำ Load Balancing ให้กับ Application ที่ทำงานใน Virtualization จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความเร็ว การเพิ่มความเสถียรภาพของระบบ Enterprise VA ของ Loadbalancer.org สามารถทำงานได้กับ Vmware และ Critix Xen Server โดยมีความสามารถเช่นเดียวกับ Enterprise

loadbalancing_vm_big

Features

 • Web Base Management
 • High performance Direct Routing, TUN, Single or Dual NIC NAT
 • Schedulers: Round Robin, Least Connection, Weighted Least Connection, Weighted Round Robin
 • Dynamic Schedulers : Windows & Linux feedback agents, Custom HTTP feedback option
 • Simple port connect or complex content negotiation health checks
 • Load balance ANY protocol i.e. HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, Terminal Server etc.
 • Persistence (sticky) by source IP address or subnet
 • Real time status and daily, monthly, weekly & yearly graphical statistics
 • 3 million+ simultaneous load balanced TCP connections using 1GB RAM.
 • Full layer 7 proxy support including cookie insertion/inspection
 • SSL Termination to enable layer 7 cookie inspection
 • Unlimited throughput (up to 1Gbs) in the default Direct Routing mode
screen-capture-1298
With Gigabit NIC’s and throughput, the R16 gives you awesome power at an incredible price. No other load balancer can offer this performance at this low entry price!
More Info.
screen-capture-1299
VMware based Loadbalancer.org appliance software with the hardware of your choice. For the ultimate in power, flexibility and price.
More Info.
screen-capture-1300
Solid state fanless, environmentally friendly load balancer. The ECO has all the great load balancing functionality you’ve come to expect with Intel mobile technology.
More Info.
screen-capture-1301
The MAX is ideal for large critical environments. 2000 SSL TPS. Totally unrestricted with 4 * GIG NICs. Supports 802.1 vlans & 802.3ad link aggregation.
More Info.
systemoverview_thumb
graphsoverview_thumb
haproxystats_thumb
disaster_recovery_thumb

About Softnix Enterprise Service
Softnix เราได้คัดสรรระบบที่เหมาะสมกับงาน โดยใช้แนวคิดที่ว่า เราต้องเข้าใจระบบนั้นๆมากที่สุด รวมไปถึงกลไกการทำงานทุกจุดต่างๆ เพื่อที่จะได้คัดเลือก Solution ที่เหมาะสมกับงาน รวมทั้งราคาที่เหมาะสม Loadbalancer.org คือ Product ที่พัฒนามาจาก Linux Virtual Server (LVS) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้ใช้มากมายทั่วโลก และด้วยบริการแบบ Commercial จากผู้เชี่ยวชาญในระบบ LVS เราจึงสามารถใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับการบริการที่ไว้ใจได้ Softnix คือตัวแทนขายและบริการ Local Support จาก Loadbalancer.org

Contact
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายขาย 02-2454942-3 หรืออีเมล์