(SLS)

Softnix LDAP Server (SLS)

Product Overview

SoftnixLDAP_banner

 

Softnix LDAP คือระบบ Authentication ที่รองรับ LDAP และ Radius เหมาะสำหรับการทำหน้าที่เป็น Authentication Server โดยใช้ร่วมกับ Firewall, Hotspot WI-FI, HTTP Proxy, Captive Portal (Web Login), Appliance Security, Application Server และอื่นๆที่รองรับการ Authentication ด้วย LDAP หรือ Radius Protocol

Software Specification

 • ระบบจัดการ Web Based Management
 • รองรับโปรโตคอลมาตรฐาน LDAP , Radius
 • รองรับการทำหน้าที่ Authentication, Authorization, Accounting (AAA)
 • ระบบ Captive Portal System (Web Log-on) สำหรับการติดตั้งแบบ In-Line โหมด
 • กำหนดระยะเวลาการใช้งาน
 • ระบบพิมพ์การ์ด Internet
 • รองรับ Radius Authentication 802.1x
 • รองรับ LDAP Multi-Master Replication

Softnix LDAP เหมาะสมกับใคร ?

 • บริษัท องค์กรภาครัฐ ที่ต้องการระบบพิสูจน์สิทธิ์ ( Authentication ) เพื่อเข้าถึงเครือข่ายที่ต้องการความยืดหยุ่นและราคาที่เหมาะสม
 • ผู้ให้บริการ WI-FI ที่ต้องการระบบบริหารผู้ใช้ ระบบลงทะเบียนการใช้งาน และกำหนดอายุการใช้งาน
 • สถานศึกษา มหาวิทยาลัย ที่ต้องการระบบพิสูจน์สิทธิ์ ( Authentication ) สำหรับ WI-FI ที่สามารถเชื่อมกับระบบฐานข้อมูลนักศึกษามหาลัยหรือระบบลงทะเบียนที่กำหนดอายุการใช้งานได้
 • โรงแรม โรงพยาบาล ที่ต้องการระบบพิสูจน์สิทธิ์ ( Authentication ) สำหรับ WI-FI ที่กำหนดอายุ ตั้งราคา Package services และสามารถ print coupon ให้แก่ลูกค้าได้
 • Cloud Services Provider ที่ต้องการระบบ Radius สำหรับ Authentication ระบบ Application และอุปกรณ์เครือข่ายให้บริการลูกค้า
 • Network provider ที่ต้องการระบบ Centralized Authentication สำหรับ VPN, Network Access Devices, Firewall, Proxy Caching
Products Edition
Softnix LDAP มี 3 Edition ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำไปใช้งานและงบประมาณ ดังนี้

 • Softnix LDAP Software Edition เป็น Software ซึ่งประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ (Custom Linux OS), Management System, Captive Portal (Option) สามารถติดตั้งได้กับ Hardware Server ทั่วไป
 • Softnix LDAP Appliance เป็น Hardware Appliance Server ที่พร้อมใช้งานในทันที พร้อมประกัน Hardware หลังการขาย 1 ปี (ต่อได้) แบบ Spare Part และ แบบ Ready Hardware Replacement
 • Softnix LDAP Virtual Appliance (VA) รองรับการติดตั้งบน Vmware ESX , Xen Server, KVM โดยสามารถ Import VM File เข้าไปได้ในทันที ติดตั้งและใช้งานง่าย

Features

Management

 • Web Based
 • CLI over SSH
 • Batch job support (Import many users, Reset password, force user expire)

Scalability

 • Centralized Authentication
 • Remote external LDAP support
 • LDAP Multi-master replication support
 • Synchronize Configuration
 • High Availability (Active-Standby)

LDAP Support

 • Standard Schema (RFC 3088)
 • LDAP TLS Support
 • Third Party LDAP Management support via LDAP Browser

Radius

 • Base on FreeRadius
 • RFC 2865, RFC 2866
 • Radius Proxy Support
 • Multi Authentication (LDAP,PAM,IMAP,MySQL,Active Directory, Clear-text file,MD5 Password,Self script like perl,php,python,shell script)
 • Radius Authentication, Authorization, Accounting support
 • Mac Authentication support
 • Online user monitor
 • Bandwidth Top Usage
 • Last user connection
 • Unlimited Radius Client

Internet Gateway Mode

 • Captive Portal (like hotspot)
 • Proxy Web Caching (HTTP,HTTPS,FTP)
 • Proxy Report
 • Proxy Traffic
 • Access Control Management

Captive Portal (Web Login)

 • Limit concurrent login
 • Passive / Captive / Open Mode
 • Wire and Wireless network authentication support
 • Idle Time Out support
 • External authentication server support
 • Bypass website support
 • Online user monitor

For Developer

 • External LDAP lookup support
 • PHP LDAP , Perl LDAP support
 • Integrate Single Sign On Solution
 • Any application need LDAP authentication such as CMS,CRM,HR,E-Office

Logging

 • LDAP Log
 • Freeradius log
 • Captive portal log (Login/Logout)
 • User management log
 • Configuration change log
 • Remote Syslog

Network Configuration

 • IP Configuration available on web
 • IP Aliases support
 • Dynamic DNS support
 • Static route support
 • Network tools etc. Ping, nslookup, traceroute

Backup / Restore / Update

 • Schedule backup
 • Backup to local disk, FTP, File Shared , USB Disk
 • Restore via FTP support
 • Manual/Auto. software update

Products Edition

Softnix LDAP – Software Appliance

Softnix LDAP software appliance มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ Hardware Edition โดยการออกแบบเพื่อสะดวกและยืดหยุ่นต่อการนำไปใช้งาน เพื่อให้เหมะสมกับสภาพแวดล้อม Network ที่หลากหลาย ระบบการติดตั้งที่ออกแบบเพื่อความง่ายต่อการติดตั้ง โดยเป็นการติดตั้งแบบ Bootable CD ติดตั้งเสร็จภายในไม่เกิน 10 นาที
SoftnixLDAP_software

Hardware Requirement

 • Intel Pentium Xeon Multi Core or higher
 • Memory 4GB or higher
 • RAID1 Hard disk 500GB
 • 2 NIC 10/100/1000 Mbps

การติดตั้ง

 • เมื่อทำการสั่งซื้อจาก Value Partner ของเรา ท่านจะได้ CD Installation หรือดาวน์โหลด ISO file version ล่าสุดจากเรา
 • กรณีดาวน์โหลด ทำการ Burn ISO ลง DVD
 • นำ DVD เข้าสู่ DVD Drive ของ Server
 • ทำการ Reboot Server ด้วย CD หลังจากนั้นปฏิบัติตามหน้าจอ Console
 • ใช้ Web Browser เรียก IP Server ที่กำหนดตอนติดตั้งเพื่อเข้าสู่หน้า WebAdmin

บริการหลังการขายและบำรุงรักษา

 • ขอบเขตสัญญา 1 ปี (กรณีต่อสัญญาระยะยาวจะมีส่วนลดพิเศษ)
 • คู่มือการใช้งานและคู่มือปฏิบัติการฉบับย่อ
 • บริการช่วงเวลา 8.30-17.00 น. ในวันเวลาราชการ
 • บริการประกอบด้วย HelpDesk Support โดย โทรศัพท์, อีเมล์,เว็บไซต์, รีโมทควบคุมผ่านช่องทางที่ปลอดภัย
 • ซอฟท์แวร์อับเดทแบบอัตโนมัติ

Softnix LDAP – Hardware Appliance

Softnix LDAP appliance server คือรูปแบบที่สะดวกต่อการนำไปใช้งาน โดยบริการหลังการขายที่ครอบคุมทั้งความรับผิดชอบด้าน Software และ Hardware โดยระบบถูกออกแบบเพื่อง่ายต่อการติดตั้งและพร้อมใช้งานในลักษณะที่เรียกว่า Plug and Play โดยสามารถทำงานได้ทันทีโดยการปรับเปลี่ยน Configure เพียงเล็กน้อย
SoftnixLDAP_banner_app

คุณสมบัติด้าน Hardware

 • 1U Rack Mountable Chassis
 • CPU Intel Xeon E3-1230 3.2GHz
 • Memory 4GB DDR3
 • HDD 500 GB SATA II (Raid 1)
 • 2 Gigabit Ethernet

คุณสมบัติด้าน Software

 • Completed Secure Hardening
 • License limit by users capacity
 • LDAP, Radius Full Function
 • Policy Password Expire
 • Web Access Policy
 • Internet Usage Report
 • DHCP Support
 • Report and Logging

บริการหลังการขายและบำรุงรักษา

 • ขอบเขตสัญญา 1 ปี (กรณีต่อสัญญาระยะยาวจะมีส่วนลดพิเศษ)
 • คู่มือการใช้งานและคู่มือปฏิบัติการฉบับย่อ
 • บริการช่วงเวลา 8.30-17.00 น. ในวันเวลาราชการ
 • บริการประกอบด้วย HelpDesk Support โดย โทรศัพท์, อีเมล์,เว็บไซต์, รีโมทควบคุมผ่านช่องทางที่ปลอดภัย
 • ซอฟท์แวร์อับเดทแบบอัตโนมัติ

Softnix LDAP – Virtual Appliance

Softnix LDAP virtual appliance คือรูปแบบที่พร้อมติดตั้งในทันทีบนระบบ Virtualization อทิเช่น Vmware, Hyper-V, Xen Server. โดยมีการกำหนดค่า Configuration ที่เหมาะสมและ Resource Configuration ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนในภายหลังได้ตามความต้องการ

Virtualization ที่รองรับ

 • Vmware ESX 4,5
 • Citrix XenServer 5,6
 • Microsoft Hyper-V Server 2008

คุณสมบัติด้าน Software

 • Fully features same as any edition
 • Based on Linux OS Secure Hardened
 • Completed for centralized authentication
 • LDAP, Radius Full Function
 • Policy Password Expire
 • DHCP Support
 • Report and Logging

บริการหลังการขายและบำรุงรักษา

 • ขอบเขตสัญญา 1 ปี (กรณีต่อสัญญาระยะยาวจะมีส่วนลดพิเศษ)
 • คู่มือการใช้งานและคู่มือปฏิบัติการฉบับย่อ
 • บริการช่วงเวลา 8.30-17.00 น. ในวันเวลาราชการ
 • บริการประกอบด้วย HelpDesk Support โดย โทรศัพท์, อีเมล์,เว็บไซต์, รีโมทควบคุมผ่านช่องทางที่ปลอดภัย
 • ซอฟท์แวร์อับเดทแบบอัตโนมัติ

Enterprise Solution

Firewall AuthenticationSoftnix LDAP สามารถติดตั้งเพื่อเป็น Authentication Server ให้กับ Firewall หรืออุปกรณ์เครือข่ายประเภทควบคุมการเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Proxy Server โดยวิธีการคิดตั้งเช่นนี้ ทำได้โดยกำหนดค่า Configure บน Firewall เพื่อให้เรียกการ Authentication ผ่าน Protocol LDAP หรือ Radius ใน Softnix LDAP ประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากดังกล่าว เรายังสามารถกำหนดให้ Mail Server, Proxy, File Server, Application ที่รองรับการ Authentication ด้วย LDAP,Radius ให้ใช้ Authentication บน Softnix LDAP ได้อีกด้วย ซึ่งนำไปสู่การ Implement ระบบ Centralized Authentication หรือ Single Sign On ได้อีกด้วย

Firewall_Integrated

การติดตั้งแบบ GatewaySoftnix LDAP รองรับการติดตั้งในลักษณะ In-line mode โดยรองรับทั้งแบบ NAT mode และ Route mode ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรที่ยืดหยุ่น การติดตั้งลักษณะนี้จะทำให้ผู้ใช้ (Users) ทุกคน เมื่อเรียก Web Browser ต้องการเข้าเว็บไซต์ ระบบจะทำการ Redirect ไปยังหน้า Web Login ซึ่งเรียกว่า Captive Portal จึงจะสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ ระบบดังกล่าวนี้สามารถนำไปติดตั้งเป็น Wireless Hotspot , Coffee Shop, Internet Cafe, Hotel Internet Service ได้เป็นอย่างดี

การพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าถึงเครือข่ายโดยใช้มาตรฐาน 802.1xมาตรฐาน 802.1x คือวิธีการ Authentication ที่มีความปลอดภัยสูง ซึ่งอุปกรณ์เครือข่ายในปัจจุบันถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานสำหรับมาตรฐานนี้ เช่น wireless access points, wireless controller, Network Access Control (NAC) , Network Switch ตัวอย่างเช่น จากภาพแสดงการใช้ Wireless Access Point Controller ควบคุมการ Authentication สำหรับ Access Point ทุกจุด ให้ Authentication บน Softnix LDAP ซึ่งส่งผลให้ Softnix LDAP สามารถทำ Report ถึงปริมาณการใช้งานบนเครือข่าย Wireless ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

External Authenticationสำหรับองค์กรที่มีระบบฐานข้อมูลผู้ใช้ (Users Account) เดิมอยู่แล้ว Softnix LDAP มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเรียกใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวนั้นได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ดูแลระบบไม่จำเป็นต้อง Add users เพิ่มซ้ำซ้อน ยากต่อการบริหารจัดการ ตัวอย่าง External Authentication ได้แก่ MS Active Directory, Database, Mail Server, LDAP, Radius, Text และประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติมคือ ผู้ดูแลระบบสามารถ Add user เพิ่มเติมยัง local db ของ Softnix LDAP เพื่อแจกจ่ายให้แก่ ผู้ใช้ชั่วคราว ที่ไม่ต้องการเข้าไปเพิ่มใน Database หลัก สร้างความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน จัดเก็บ Log การ Authentication ที่เกิดขึ้นทุกเหตุการณ์ ยกระดับระบบความปลอดภัยในเครือข่าย

Softnix LDAP Radius External Authentication

Screenshots

ระบบบริหารจัดการ Softnix LDAP Server (SLS)

Starter

starter
User Manager

usermanager
Backup System

backup
Restore System

restore
Update System

update
System Monitoring

monitoring
System Log

syslogserver
System Report/ CPU Monitoring

cpumonitor
System Report/ Memory Monitoring

mem

LDAP Brochure

SoftnixLDAP_Radius_software_download