(SMS)
วิดีโอแนะนำ

Softnix Messaging Server (SMS)

Mail Server Appliance Based สำหรับองค์กร

Softnix Messaging Server รหัสย่อ SMS เป็นระบบ Enterprise Mail Server ที่ทำงานอยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการที่ทรงพลังของ Linux ระบบมีลิขสิทธ์จำนวนผู้ใช้ไม่จำกัด ดังนั้น SMS จึงคุ้มค่าทั้งด้วยประสิทธิภาพและราคา รองรับการขยายตัวของธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพด้านสื่อสารข้อมูล รองรับการแข่งขันทางธุรกิจ

Softnix Messaging Server (SMS) เป็นระบบง่ายต่อการบริหารจัดการ ด้วยการจัดการผ่านเครื่องมือบริหารจัดการ Mail Server ในลักษณะ Web Interface ทำให้ผู้บริหารระบบดูแลระบบได้จากทุกที่ผ่านเครือข่าย

arch

การออกแบบระบบของ Softnix Messaging Server (SMS)
เราออกแบบโดยใช้หลักที่ว่า ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ Enterprise Open Source ผสมผสานกับ Commercial Software ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทำให้ระบบของเรามีความเหมาะสมกับทุกความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ

ยกระดับมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ Online Collaboration
ด้วยคุณสมบัติของ Group Office Online Collaboration ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับส่งอีเมล์ได้จากทุกที่ผ่าน Web Browser โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆลงบนเครื่องของผู้ใช้ และด้วยคุณสมบัติเด่นคือ การแชร์ข้อมูลต่างๆ เช่นสมุดบันทึกที่อยู่ (Address Book) ปฏิทินนัดหมาย (Calendar) การบริหารโครงการ (Project) โดยสามารถแชร์ให้ทีม หรือผู้เกี่ยวข้องได้ จึงทำให้ยกระดับการสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุ้มค่าต่อการลงทุน และรองรับอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้อนาคต
การลงทุนในด้าน IT ขององค์กร จะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในลงทุน กับสิ่งที่ได้รับ ดังนั้น Softnix Messaging Server จะช่วยองค์กรได้ระบบ Mail Server ที่คุ้มค่าด้วยมีลิขสิทธิ์การใช้งานที่ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้และจำนวนโดเมน ทำให้รองรับการขยายตัวได้ในอนาคตโดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติม

Softnix Messaging Server (SMS) เหมาะสมกับองค์กรประเภทใด
ด้วยระบบที่ยืดหยุ่น Softnix Messaging Server (SMS) เป็นระบบ Mail Server ที่รองรับในทุกระดับขององค์กร เรามีลูกค้าที่ใช้ระบบของเราในทุกระดับ เช่น ระดับเครือข่ายขนาดใหญ่ ภาครัฐ หน่วยงานราชการ ธุรกิจ Services Provider ที่ต้องมีระบบที่เสถียรภาพสูงให้บริการระบบเมล์แก่ลูกค้าที่ใช้บริการและหน่วยงานองค์กรเอกชนทั่วไป ที่ต้องมีระบบ Mail Server ภายในองค์กร ช่วยให้ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่รวดเร็ว รวมทั้งต้องการบริหารจัดการ รักษาข้อมูลสำคัญของอีเมล์ด้วยตัวเอง ไม่ต้องการใช้บริการเมล์จาก Web Hosting

Product Edition

Softnix Messaging Server (SMS) เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะความต้องการตามกลุ่มลูกค้า ได้จัดกลุ่มของสินค้าออก 3 ระดับ ได้แก่ Softnix Messaging SMB , Softnix Messaging Standard , Softnix Messaging Enterprise โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Softnix Messaging Server SMB (SMS SMB)เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางที่ต้องการพื้นฐาน เพื่อใช้เป็น Email Server สำหรับองค์กร โดยสามารถใช้ Outlook ,Thunderbird , Eudora,Kmail โดยใช้งานแบบ POP3,IMAP4 สำหรับ Edition นี้จะไม่มี Group Office Online Collaboration แต่คุณสมบัติในส่วนของ Web Admin จะมีครบถ้วนเช่นเดียวกับ Edition อื่น

Softnix Messaging Server Standard (SMS STD.)ครบด้วยฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับทุกองค์กร พร้อมทั้งระบบที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของท่านให้ดีขึ้นด้วย Group Office Online Collaboration เช่น ประกาศข่าวสารในองค์กร ปฏิทินนัดหมาย ตารางงาน ไฟร์แชร์ และอื่นๆ ยกเว้น Enterprise Module

Softnix Messaging Server Enterprise (SMS ENT.)ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด รองรับการใช้งานร่วมกับ Mobile Devices เช่น IOS, Android, Windows Phone ด้วยความสามารถร ActiveSync. นอกจากนั้นยังพร้อมโมดูลบริหารโครงการ Project Manager, Workflow, Newsletter, Email Template, Custom Field, Ticket และอื่นๆมากมาย

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
SMS_Comparision

Feature

Product Edition

Softnix Messaging Server (SMS) เป็น Mail Server System ที่ง่ายต่อการบริหารจัดการ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบ IT บริหารจัดการ ทั้งส่วนของการจัดการ Server การจัดการเรื่องของ Accounts ผู้ใช้งาน การจัดการสำรองข้อมูล กู้ระบบ โดยคุณสมบัติหลักๆใน SMS มีดังนี้

ระบบความปลอดภัย (System Security)

 • SMS เพิ่ม Module หลักทางด้านการทำงานเป็น Host Firewall ป้องกันการโจมตีในลักษณะ DDos , Zombies , Port Scan, SSH Attack, Session SMTP Attact
 • SMS มีฟังก์ชั่นกำหนดค่าป้องกันการโจมตี Email Server ในระดับ SMTP Session โดยปฏิเสธ การเชื่อมต่อ ซึ่งลดภาระต่อการทำงานของระบบ Server ในส่วนของระบบ Content Filter ลงได้
 • ควบคุมจำนวน Connection ต่างๆเพื่อป้องกันการโจมตีหรือการ Open Relay

ระบบความปลอดภัย (Accounts Management)

 • SMS ใช้ระบบจัดเก็บ Users ผ่าน LDAP ซึ่งมั่นใจได้ในระบบความปลอดภัย
 • รองรับการขยายระบบได้อย่างไม่จำกัด โดยมีระบบการบริหารจัดการ Accounts จากศูนย์กลาง
 • รองรับการใช้งานร่วมกับ MS Active Directory

ระบบการป้องกัน Virus/Spam (Virus/Spam Protection)

 • SMS มีระบบต่อต้าน Spam Mail ด้วยเทคโนโลยีของ Greylisting Policy, DNSBL, SPF ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
 • Anti Virus/Spam จาก Kaspersky Lab เสริมอีกชั้น ซึ่งเป็น Engine หลักที่เป็นที่นิยมใช้ในอุปกรณ์ในประเภท Security ชื่อดังมากมาย (Optional)
 • ระบบตรวจสอบจาก Database หลัก RBL โดยสามารถเพิ่มเติมได้ตามความต้องการและกำหนด Approve Sender ได้เฉพาะบางคนหรือบางโดเมนที่ยินยอมรับได้ ถึงแม้ว่ายังคงติด RBL Black List

ระบบการกรองเนื้อหาอีเมล์ (Content Filtering)

 • กำหนด Block Subject, Attachment, Email Message ได้
 • กำหนด Black List/White List เพื่อปฏิเสธอีเมล์จากผู้ส่งที่เราไม่ต้องการรับได้
 • ควบคุม Email ที่รับเข้าและส่งออกในลักษณะ Email Outbound Policy, Email Routing Policy เพื่อการบริหารจัดการนโยบายการใช้งาน เช่นกำหนดให้ผู้ใช้บางกลุ่มส่งอีเมล์ไปได้เฉพาะโดเมนที่เรากำหนดเท่านั้น หรือไม่ต้องการให้ผู้ใช้งานบางกลุ่มส่งอีเมล์ออกภายนอก Internet ได้
 • ควบคุมขนาดของอีเมล์ เพื่อจำกัดปริมาณ Traffic ได้ เพื่อส่งผลให้การรับส่งอีเมล์โดยรวมเร็วขึ้น

โครงสร้างการออกแบบของระบบ (System Design)

 • SMS ใช้ระบบการจัดเก็บอีเมล์ในรูปแบบ Maildir ซึ่งเป็นระบบที่มีความสามารถจัดเก็บอีเมล์ใน Inbox ได้จำนวนมากและขนาดใหญ่ ซึ่งแก้ไขปัญหาที่ว่า เมื่อใช้งานไปนานๆมีอีเมล์เยอะขึ้นจะยังคงทำให้ผู้ใช้งานเช็คอีเมล์ได้เร็ว เช่นเดิม ซึ่งจะแตกต่างจากระบบการจัดเก็บแบบ Mailbox คือยิ่งเมล์ใน inbox เยอะจะยิ่งเช็คเมล์ช้า จะต้องคอยลบอีเมล์อยู่เรื่อยๆเพื่อควบคุมไม่ให้อีเมล์ใน inbox นั้นเยอะเกินไป
 • SMS ใช้ความสามารถของ Postfix เป็น MTA ซึ่งเป็น Application Email Server ที่ได้รับการยอมรับถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยว่าดีที่สุด
 • SMS ใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูล (User Information) แบบ LDAP Directory Service จึงทำให้สามารถจัดเก็บได้เยอะและระบบรองรับการขยายตัว รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับ Software อื่นๆได้ด้วย

ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Protection)

 • SMS เพิ่มระบบ POP3S, IMAPS เพื่อทำหน้าที่เข้ารหัสข้อมูลใน Email ป้องกันการดักจับข้อมูลระหว่างทาง
 • เพิ่มการเข้ารหัส Email ด้วย OpenPGP สำหรับการใช้งานใน Web Mail (Optional)

การขยายระบบ (System Scalability)

 • SMS รองรับการขยายระบบอย่างไม่จำกัด ในลักษณะของการทำหน้าที่ลักษณะ Distribute Email Server
 • SMS รองรับการใช้งาน Storage ร่วมกัน สำหรับการทำ Cluster Solutions หรือการใช้ร่วมกับองค์กรที่มี Shared Storage เช่น SAN, NAS, iSCSI, NFS เป็นต้น
 • SMS รองรับการทำงานในลักษณะ Hight Availability ด้วย Solution RedHat Cluster Suite โดยการทำงานแบบ Active-Active และควบคุม Storage ด้วย RedHat Global File System (GFS)

ระบบรายงานการใช้งาน (System Report)

 • SMS มีระบบรายงานปริมาณการใช้งานรายวัน รายเดือน รายปี ทั้งในส่วนที่การสื่อสารปกติและมีข้อความผิดพลาด
 • ระบบรายงานปริมาณ Email ใน Queue Process
 • ระบบรายงาน System Resources และมีระบบแจ้งเตือนหากพบว่ามีการใช้ ที่เกิน ซึ่งอาจจะทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้หรือมีปัญหาในการใช้งาน

ระบบอับเดทและสำรองข้อมูล (System Update/Backup)

 • ระบบตั้งเวลาสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ทั้งในแบบ Configuration อย่างเดียวหรือ Data ทั้งหมด โดยเลือกรูปแบบการจัดเก็บ Backup File ได้
 • ระบบอับเดทรองรับการอับเดทแบบอัตโนมัติในลักษณะ Up2Date โดยตั้งค่าอัตโนมัติให้มีการอับเดทเพื่อมั่นใจได้ว่า Software มีการแก้ไขใหม่อยู่ตลอดเวลา

SMS Licensing

 • SMS ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน (Unlimited Users Accounts)
 • ใช้ได้ต่อ 1 Server ไม่จำกัดจำนวน CPU (Unlimited Socket)

Group Office Online Collaboration Features

Group Office เป็นส่วนหนึ่งใน Softnix Messaging Server (SMS) ที่ทำหน้าที่เป็น Web Mail โดยความสามารถที่โดดเด่นของ Group Office มีมากกว่า Web Mail โดยปกติ โดยประกอบไปด้วย Modules มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

groupoffice_front_big

Graphic User Interface

 • Group Office ใช้ extJS ซึ่งเป็น Client Side JavaScript Library ที่ทำงานได้ดีบน Web Browser ต่างๆในปัจจุบันและรวดเร็ว
 • มีระบบการทำงานแบบ Ajax ที่ดูสวยงาม ใช้งานง่าย
 • ระบบมีการพัฒนาประสิทธิภาพอยู่ตลอด เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
groupoffice_email_big

Email

 • ระบบที่ยืดหยุ่น รองรับเช็คเมล์หลายบัญชีในหน้าต่างเดียวกัน
 • ระบบการจัดการ Folder, Filter, Signature ที่สมบูรณ์
 • ระบบกำหนด Email Template ให้สวยงาม
 • Auto Complete สะดวกต่อการค้นหาที่อยู่อีเมล์ที่จะติดต่อ
 • Attachment แนบไฟล์ง่ายและสะดวกผ่าน Group Office File

Calendar

 • ปฎิทินกำหนดตารางนัดหมาย เชิญชวน จองทรัพยากร ระบบแจ้งเตือน
 • สามารถแชร์ปฏิทินให้ผู้ร่วมงาน
 • iCal Standard แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Google Calendar, Exchange, Lotus Note
 • Sychronization ไปยัง iPhone,BB,PDA,Outlook ได้
groupoffice_calendar_big

File Manager

 • ระบบจัดการไฟล์ เปรียบเสมือน File Server
 • สามารถแชร์ไฟล์ กำหนดสิทธิการเข้าถึง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 • ระบบควบคุม Version ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ย้อนกลับได้เมื่อฉุกเฉิน
 • GO Agent สะดวกต่อการใช้งาน เปิดไฟล์ Online สั่ง Save ทันทีโดยไม่ต้องอับโหลด
 • สร้าง Template ของไฟล์ สะดวกในการเรียกใช้งาน
groupoffice_file_big
groupoffice_project_big

Project

 • ระบบบริหารโครงการ ติดตามงาน Approve
 • กำหนดค่าใช้จ่าย ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในโครงการ
 • Link ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง File, Note, Task, e-Mail และอื่นๆ
 • Report ภาพรวมของผลการปฏิบัติโครงการ
groupoffice_sync_big

Synchronization

 • รองรับการ Sync. iPhone,Android,PDA, Outlook
 • รองรับ SyncML และ ActiveSync
 • สามารถ Sync. Calendar,AddressBook, Task
 • ไม่จำกัดลิขสิทธิ์การใช้งาน

Module ที่สำคัญอีกมากมาย เช่น

 • ประกาศข่าวสาร – ใช้ประกาศข่าวสารภายในองค์กร
 • Ticket Support – ระบบจัดการงาน IT Support และการจ่ายงาน
 • Address Book – ระบบบันทึกที่อยู่ กำหนดแชร์ Address Book กำหนดกลุ่ม และอื่นๆมากมาย
 • Newsletter – ระบบส่งอีเมล์กระจายข่าวสาร สามารถกำหนด Address List ได้
 • CMS – ระบบการสร้าง Web Content Management
 • Forum – สร้าง Web board ภายในองค์กรแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • อื่นๆ

Benefit Summary

LDAP Based System

Function
เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บ User/Password และค่าของระบบต่างๆ ซึ่ง LDAP เป็น Protocol มาตราฐานที่สามารถนำไปใช้กับระบบอื่นๆได้ (Third Party)

Benefit
สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Network ที่ต้องมีการ Authentication ได้ เช่น Firewall,File Server, Wireless Hotspot, Software Application และอื่นๆ

Email Virtual Account

Function
ใช้สำหรับกำหนดชื่อเสมือนหรือ Email Address สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมี Email Address หลายๆชื่อ แต่สามารถเช็ค Email ยัง Account เดียว และมีความสามารถในการกำหนดค่าได้มากกว่าแบบ Email Aliase

Benefit
สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมี Email Address หลายๆ Address หรือสำหรับ Email Server แบบ Multi-domain ที่เลือกเฉพาะ Domain ที่ต้องการได้

Host Firewall

Function
ทำหน้าที่เป็น Host Firewall ซึ่งเป็นส่วนของระบบที่ป้องกันการโจมตีเครื่อง Mail Server จาก Internet โดยเฉพาะ

Benefit
เพิ่มความเสถียรภาพให้กับ Mail Server ลดภาระของ Email Services ที่ต้องคอยรับกับเมล์ที่เกิดจากการโจมตีในลักษณะ DDos, Directory Harvest Attacks (DHA)

SMTP Authentication

Function
เป็น Function ที่ใช้สำหรับการส่งเมล์ผ่าน Mail Server จาก Network ที่ไม่ได้กำหนดให้อนุญาติไว้ เพื่อการป้องกันการถูก Spammer ใช้ Server กระจายอีเมล์ขยะ ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาติส่งจะต้องทำการระบุ User/Password ในส่วนของการการส่งเมล์เท่านั้น

Benefit
สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ภายในบริษัท และมีการเชื่อมต่อ Internet จากหลากหลายที่และต้องการใช้ Server ในการส่งเมล์ ซึ่งจะสามารถใช้งานในส่วนของ Function นี้ได้

Anti Spam Policy

Function
ใช้กำหนดควบคุมนโยบายการรับอีเมล์ของ Email Server เพื่อป้องกัน Email ที่เกิดจากการส่งแบบ Spam หรือไม่มีตัวตนจริง

Benefit
ลดเวลาและความรำคาญในการที่จะต้องคอยนั้งลบอีเมล์ขยะของตัวเอง ซึ่งปัจจุบันอีเมล์ขยะกลายเป็นช่องทางนึงในการแฝงตัวของ Virus, Trojan, Spyware ต่างๆด้วย

Email Outbound Policy

Function
เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการผู้ใช้ให้ส่งอีเมล์ได้เฉพาะบางโดเมนเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยของการขโมยข้อมูลและปริมาณการใช้อีเมล์อย่างไม่จำเป็นได้

Benefit
ลดปริมาณการใช้อีเมล์โดยที่ไม่จำเป็นโดยจะอนุญาติผู้ใช้ให้สามารถส่งอีเมล์ออกไปยังที่อื่นได้เฉพาะโดเมนที่ต้องการเท่านั้น ส่งผลให้ Traffic ที่ไม่จำเป็นน้อยลง ทรัพยากรในระบบถูกใช้งานอย่างมีประโยชน์ และป้องกันการขโมยข้อมูลโดยส่งออกทางอีเมล์ได้

Email Routing Policy

Function
ใช้สำหรับองค์กรที่มี Email Server อยู่หลาย Server ทั้งที่โดเมนเดียวกันหรือต่างโดเมน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความถูกต้องแน่นอน

Benefit
สามารถใช้กับองค์กรที่ต้องการกระจาย Load หรือมีบริษัทสาขาอยู่หลายที่ ไม่ต้องการให้ทุกสาขาเข้ามาเช็คเมล์ในที่ที่เดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ Traffic หนาแน่นจน Mail Server ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ ระบบตรงนี้สามารถนำไปติดตั้งยังสาขาต่างๆและกำหนด Email Routing Policy ให้สามารถส่งอีเมล์ถึงกันได้

Web Administator Interface

Function
ใช้สำหรับบริหารควบคุม Mail Server ผ่านทาง Web Browser

Benefit
ไม่ต้องติดตั้ง Application ใดๆยังเครื่อง Client และสามารถควบคุม Server ได้ผ่านทาง Network ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก จึงเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ดูแลระบบ

Anti Virus/Spam

Function
เพื่อป้องกัน Virus และ Spam ที่มากับ Email ซึ่งปัจจุบันการสื่อสารแบบ Email เป็นช่องทางหลักที่นิยมในการแพร่กระจายของ Virus ต่างๆ ซึ่งหาก Mail Server ไม่มี Function ในส่วนนี้ก็อาจจะทำให้เครื่องผู้ใช้งานในเครือข่ายติด Virus ได้

Benefit
ลดความเสี่ยงในการติด Virus และลดปริมาณ Email Spam ซึ่งภัยคุกคามทั้ง 2 รูปแบบนี้ปัจจุบันสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมีระบบป้องกันในส่วนนี้

Email Report

Function
ใช้สำหรับรายงานปริมาณการใช้ Email รวมไปถึงข้อผิดพลาดต่างๆในระบบของการรับและส่งเมล์

Benefit
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบ แก้ไขปัญหาของระบบ หรือใช้ในการตรวจสอบการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง รักษาข้อมูลที่จำเป็น

Video Demo

วิดีโอสาธิตการใช้งาน คุณสมบัติที่น่าสนใจ สำหรับ Softnix Messaging Server และ Group Office Online Collaboration หากท่านรับชมไม่ได้ กรุณาตรวจสอบว่า Web Browser ของท่านทำการติดตั้ง Flash Plugin หรือ Quicktime Plugin ไว้หรือไม่ หรือท่านสามารถติดต่อเราเพื่อแจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่

qws
Calendar
แสดงการใช้งานปฎิทินในการนัดหมายประชุม การแจ้งเตือนล่วงหน้า การเชิญชวน ตรวจสอบช่วงเวลาว่าง การแนบไฟล์วาระการประชุมประกอบการนัดหมาย การจองห้องประชุม
qws
Softnix Web Admin
แสดงระบบจัดการ Softnix Messaging Server (SMS) ผ่าน WebAdmin เช่น การจัดการ User, การจัดการโดเมน, นโยบายอีเมล์, ระบบ Monitor ต่างๆ, ระบบสำรองและกู้คืน, เครื่องมือต่างๆที่เป็นประโยชน์ ซึ่งถูกออกแบบพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์

SMS Brochure

smsbrochure