ZABBIX

ZABBIX – Network Monitoring

การวางแผนการการบํารุงรักษาในเชิงป้องกันหรือที่เรียกว่า Preventive Maintenance เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การทราบถึงปัญหาก่อนที่จะมีปัญหาเกิดขึ้น หรือรับรู้ปัญหาในทันทีที่ปัญหานั้นเกิดขึ้นโดยแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างรวดเร็ว คือสิ่งที่สำคัญสุด ก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรง นั้นคือสิ่งที่ ZABBIX ระบบ Enterprise Monitoring ช่วยท่านได้ ZABBIX เป็นระบบ Enterprise Monitoring ที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานแบบ Distribution Monitoring โดย ZABBIX มีสิ่งที่เหนือกว่าคู่แข่งใดๆใน Software ประเภทเดียวกันคือ ความเป็น True Open Source นั้นก็คือ ZABBIX เป็น Open Source ที่ให้อิสระในการนำไปใช้งาน ติดตั้งเพิ่ม ไม่จำกัดจำนวนการใช้งาน และสมบูรณ์แบบด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องใช้ Third Party ใดๆเพิ่มเติม และที่สำคัญ ZABBIX มีเพียง Edition เดียว ไม่แบ่ง Software Edition สำหรับ Open Source หรือ Commercial แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ ZABBIX คือการพัฒนา Software ให้มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และบริการแบบ Commercial Services เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจนำ ZABBIX ไปใช้งานได้ประโยชน์สูงสุดและใช้งานได้รวดเร็วที่สุด

ZABBIX เป็นระบบ Network Monitoring ที่มีความยืดหยุ่นสูง

สิ่งที่ ZABBIX Enterprise Monitoring  ทำคือ Monitoring Management, Failure Management, Alert Management โดยมีรูปแบบการ Monitoring ที่หลากหลาย เช่น Zabbix Agent, SNMP, Agent-less Check, Custom Script, JVM, IPMI, VMware API โดยเราสามารถเพิ่มเติม วิธีการ Monitoring ได้อย่างยืดหยุ่น

zabbix_preformance
Performance Monitor Zabbix รองรับการตรวจสอบและรายงานผลปริมาณการใช้งานของ System Resource ต่างๆของ Server ทุก OS เช่น CPU, RAM, Disk Space, Traffic รวมไปถึงข้อมูล Inventory Management ของอุปกรณ์ โดยรายงานผลในรูปแบบของกราฟ , ตารางสรุป โดยเราสามารถตั้งค่า Alert ไปยังผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องได้ หากมีผลการทำงานที่ผิดปกติเกิดขึ้น โดยสร้างเงือนไขกำหนดไว้
zabbix_availibility
Availability Monitor Zabbix มีวิธีการตรวจสอบที่ยืดหยุ่นในการตรวจสอบการทำงานของ Server หรืออุปกรณ์เครือข่ายชนิดต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงสถานะการทำงานล่าสุด และหากไม่ทำงาน ระบบจะ Alert ไปแจ้งยังผู้ดูแลระบบทันที และทำการบันทึกเหตุการณ์ไว้เพื่อตรวจสอบในภายหลัง โดยข้อมูลดังกล่าวนี้จะถูกรวบรวมและสรุปเป็นค่า Availability Report เราสามารถตรวจสอบผลสรุปเหล่านี้ได้แบบ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี หรือกำหนดเองได้ตามที่ต้องการ
zabbix_integrity
Integrity Monitor Zabbix สามารถตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของ File หรือ Configuration เช่น Configure file ของ Server มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการเพิ่มค่าลงไปในไฟล์ /etc/passwd ระบบจะทำการบันทึกและกำหนดให้ Alert แจ้งได้ หรือ การนำไปประยุกต์เพื่อตรวจสอบ Mail Server เพื่อตรวจจำนวนเมล์ที่ตกค้างที่ Queue Server มากจนเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้ Mail Server ส่งเมล์ออกช้าเป็นต้น
zabbix_report
Report and Alert Zabbix มีระบบรายงานที่หลากหลาย อทิเช่น กราฟฟิก ตารางข้อมูล เราสามารถสร้างเป็น Map, Screen, Graph ได้ตามต้องการโดยข้อมูลทั้งหมด ถูกสรุปในรูปแบบสถิติ แนวโน้มของเหตุการณ์ย้อนหลัง เปอร์เซ็นต์เหตุการณ์ สามารถกำหนดระยะเวลาบันทึกเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง นอกเหลือจากนั้น ZABBIX ยังมีส่วนของ Business View แบบ Services Level Agreement (SLA) เพื่อประเมินภาพรวมของกลุ่ม Services ตาม Business ได้

Feature

Performance Monitor
ZABBIX รองรับการ monitoring ประสิทธิภาพและการใช้งานของ CPU,Memory, Network, Disk Space ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Zabbix agent ซึ่งรองรับการติดตั้งบน Windows, Linux, Unix ซึ่งใน version ปัจจุบัน ZABBIX รองรับการ monitor JMX (Java Management Extensions), IPMI และรองรับ VMware API ได้อีกด้วยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเพิ่มเติมบน Vmware
Agentless Monitoring
เป็นเรื่องจริงที่ Zabbix Agent สามารถ monitor server ได้อย่างดีและละเอียด แต่ในบางกรณีที่เราไม่สามารถใช้ Zabbix agent ได้ เราสามารถใช้ความสามารถพื้นฐานของ Zabbix ในการ monitor ได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การ Monitor Mail Server, Web Server และอื่นๆ โดยที่ไม่ต้องติดตั้ง Software ใดๆยังเครื่อง Server โดยการสื่อสารผ่าน TCP/UDP hand check รูปแบบต่างๆ หรือแม้กระทั่งการ ICMP Ping โดย ZABBIX รองรับทั้ง Ping sec, loss รองรับทั้ง IPv4 และ IPv6
Network Devices
Zabbix รองรับ SNMP v1,2,3 ซึ่งมีอยู่บน Network Devices เกือบทุกชนิด เช่น Router, Switch, Firewall, Network Appliance, Storage cooling, Power systems บน UPS และอื่นๆมากมาย โดย Zabbix สามารถ Monitor Network utilization, CPU, memory, port status เป็นต้น ในส่วนนี้ ZABBIX สามารถ Discovery เพื่อสร้าง Automatic process ต่างๆได้ ในกรณีที่ network devices มีปริมาณมาก และที่สำคัญ ZABBIX รองรับทุกอุปกรณ์ที่มี SNMP จึงไม่ต้องห่วงว่าอุปกรณ์ของท่านจะใช้ได้หรือไม่
Customize
Zabbix มีความยืดหยุ่นสูงต่อการนำไปใช้งาน เราอาจจะใช้ Zabbix ในการ Monitor ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไฟล์ ต่อสภาพแวดล้อมในเครือข่าย หรือข้อมูลทางการเงิน หรือระบบควบคุม เครื่องจักรกลโรงงาน เรามี Solution ที่ใช้ Monitor ระบบที่ไม่ใช่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเราใช้ Sensor ร่วมด้วยในการ Monitor เช่น Sensor Temperature, ความชื่น, ความดัน, การเคลือนไหว, ระดับน้ำ, ควัน, Access Control ต่างๆ สามารถปรึกษาเราได้ และนอกจากนั้น Zabbix รองรับ API ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราสามารถพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อหรือตรวจสอบข้อมูลภายใน ZABBIX ได้ เรามีตัวอย่างการพัฒนาระบบ Import Devices Automatic, ระบบ Mobile Application
Database Monitor
ปัจจุบันฐานข้อมูลถูกใช้เกือบทุกที่ในองค์กรธุรกิจ ในบางบริษัทอาจจะมี Database มากกว่า 1 Server ในการเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลด้านการเงิน ลูกค้า พนักงาน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก Zabbix สามารถ Monitor MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL, Infomix ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Java Application Server Monitoring
ZABBIX version 2.0 เป็นต้นไป รองรับการ Monitor Java application โดยใช้ JMX โดยที่ไม่ต้องติดตั้งซอฟท์แวร์ใดๆเพิ่มเติม ตัวอย่างการใช้ Monitor ได้แก่ การ Monitor JBoss, Tomcat, Oracle Application
Hardware Monitoring
ถ้า Hardware รองรับ IPMI ซึ่งมีอยู่บน Server แบรนด์ดังอย่าง Dell,IBM,HP,Intel Zabbix สามารถ Monitor อุณหภูมิ ความเร็วรอบพัดลม สถานะของ Disk, สถานะของ Power Supply โดยเราสามารถสั่ง Reboot Server ได้โดยผ่าน IPMI Command

Business Solution

Softnix คือตัวแทนขายจาก ZABBIX ซึ่งเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ โดยเราให้บริการเกี่ยวกับ ZABBIX ดังต่อไป
1. Implementation and Integration Services บริการนี้เป็นบริการแบบครบวงจร ด้วยทีม ZABBIX ที่เชี่ยวชาญ เพื่อความรวดเร็วในการติดตั้ง ประหยัดเวลา โดยทีมของเราจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาปัญหาของท่าน และออกแบบการติดตั้งให้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการที่สุด
บริการนี้ประกอบด้วย

 • On-site implementation ทั้ง Hardware และ Software ที่เกี่ยวข้อง
 • Initial Setup โดยเราจะทำการกำหนดค่าเริ่มต้นพร้อมกับ Add Devices ตามจำนวนที่กำหนดร่วมกันให้เรียบร้อย อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมท่านสามารถเพิ่มได้เองได้ไม่จำกัด และหากติดปัญหาอะไรเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการเราจากระบบ Customer Support System
 • Knowledge transfer ให้การฝึกอบรม การใช้งานและบำรุงรักษา เป็นหลักสูตรเนื้อหา 2 วัน ให้แก่ผู้ดูแลระบบ
 • คู่มือการใช้งานทั้งฉบับเต็มและฉบับย่อภาษาไทย
 • ให้คำปรึกษา ตลอดอายุสัญญาการบำรุงรักษาผ่านระบบ Customer Support System ตาม SLA ที่กำหนด

2. Custom Development Services บริการนี้เหมาะสำหรับการนำ Zabbix ไปประยุกค์ใช้งานในระบบที่มีความซับซ้อน หรือระบบขนาดใหญ่ที่ต้องการการออกแบบเป็นพิเศษที่เหมาะสม อย่างเช่น ระบบงานที่เป็น Non Computer ที่ต้องใช้ Sensor การตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง (Configuration Management) การ Discovery เพื่อเก็บรวบรวม Inventory ของอุปกรณ์เครือข่าย การตรวจบันทึกแนวโน้มของเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบภายหลัง และอื่นๆ ตามต้องการ โดยเรามีทีม Development ที่เชี่ยวชาญที่พร้อมสำหรับทุกความต้องการจากท่าน
3. ZABBIX Training หลักสูตรฝึกอบรม 5 วัน โดยเรามีผู้สอนที่ผ่านหลักสูตรขั้นสูงสุดของ ZABBIX โดยผ่าน ZABBIX Certified Specialist และ ZABBIX Certified Professional โดยเรามีหลักสูตรที่พร้อมให้บริการ 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

 • ZABBIX for Administrator 3 days
 • ZABBIX for large network environment 2 days

ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาหลักสูตรได้ที่นี่

Screenshot

Installation
Zabbix
Configuration_of_images
Configuration_of_maintenance_1
map
Network_maps
Custom_graphs1
Custom_screens1
Custom_screens2
IT_services_1
Dashboard
Configuration_of_host_groups_1

อื่นๆเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://www.zabbix.com/screenshots.php

ทำไมต้องใช้บริการ ZABBIX จาก Softnix

Softnix เราเป็นตัวแทนขาย Services แบบ Commercial ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก ZABBIX SIA โดยเราเป็นตัวแทนในประเทศไทยรายแรกและรายเดียว ที่ให้บริการ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา ปรับแต่ง อบรม โดยเราไม่ใช่เพียงตัวแทนขาย (Reseller) เท่านั้น เรายังผ่าน Certified ขั้นสูงสุดจาก ZABBIX นั้นก็คือ ZABBIX Certified Professional และ ZABBIX Certified Specialist อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศภูมิภาค Asia Pacific นี้ โดยวัตถุประสงค์ของเราคือเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ ZABBIX อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม

ZabbixResellerlogo

คำถามและคำตอบสำคัญเกี่ยวกับบริการ

 1. ZABBIX แตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร
  คำตอบ
  ZABBIX คือ Open Source Software ที่ผู้ใช้มีอิสระต่อการนำไปใช้งาน ติดตั้งเพิ่ม ปรับแต่ง อิสระ แตกต่างจาก Commercial Software ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของ License สำหรับ Software Open Source เช่นเดียวกัน ZABBIX แตกต่างในเรื่อง ZABBIX สมบูรณ์ที่ตัวเองในทุกส่วนการทำงาน ไม่ต้องอาศัย Third Party ร่วม และ ZABBIX มี Performance ที่สูงกว่า ใช้ System Resource ที่ต่ำกว่า
 2. ลูกค้าแบบไหนที่สมควรใช้ ZABBIX
  คำตอบ
  ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหารระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ต้องการความยืดหยุ่น และมีอุปกรณ์เครือข่ายมากมายที่ยากต่อการใช้ Software จำกัดลิขสิทธิ์การใช้งาน อีกทั้งต้องการระบบที่รวมศูนย์เป็นมาตรฐานเครื่องมือในการ Monitor โดยต้องรองรับทั้ง Server, Network Devices ได้ในระบบเดียวกัน ไม่ต้องการแยก System Monitor ในหลายๆ Platform และที่สำคัญระบบ Monitor นั้นต้องรองรับการทำ Scalability ได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น
 3. ZABBIX คือ Open Source ซื้อขายได้อย่างไร
  คำตอบ
  เราคือตัวแทนขาย Services และเพิ่มมูลค่า Services โดยทำ Service Added ต่างๆให้เหมาะสมกับลูกค้า สิ่งที่ ZABBIX SIA ทำและเราทำคือการขาย Commercial Services สำหรับลูกค้าที่ต้องการความเชื่อมั่นในการใช้ Software นี้ให้บรรลุเป้าหมายตนเองที่วางไว้ เรามี Services Package แบ่งออกมาให้เลือกตามความเหมาะสมและราคา โดยทุก Services จะให้บริการเป็นเวลา 1 ปี
 4. ประโยชน์ที่ได้รับจาก Services ของเราคืออะไร
  คำตอบ
  ทางลัดในการ Implement ZABBIX โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของเรา บริการจากผู้ผลิต ที่จะตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างแน่นอน นอกจากนั้น บริการฝึกอบรม (ZABBIX Training) เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเป็นบริการที่จะทำให้ลูกค้าสามารถประยุกต์ ติดตั้งเพิ่มเติม ขยายระบบ ของท่านเองให้ได้มากกว่าที่คิด แต่เมื่อไหร่ที่ท่านทำไปแล้วติดปัญหา ท่านยังมีเราที่พร้อมให้บริการอยู่ตามข้อตกลงร่วม (Services Level Agreement)