Careers

มาร่วมเป็น #SoftnixFamily กับพวกเรา

หน้าที่หลักแบบเต็มๆ คือ “พัฒนา Product ของเราให้ตอบโจทย์และทำให้ข้อมูลของลูกค้ามีประโยชน์ เราเป็นทีมหลังบ้านก็ต้องทำให้โซลูชั่นของเรามีคุณภาพไม่แพ้ชาติใด ที่นี้บรรยากาศการทำงานสบายๆให้อิสระและรับฟังเราพร้อมกับให้โอกาศในการเติบโตในสายงาน

 

P.Arty

Software Engineer

ที่ Softnix เราทำงานเป็นทีม เราเชื่อว่ายิ่งเราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่าไหรจะยิ่งลดช่องว่างในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ที่นี่ให้ความสำคัญกับทุกแผนก ทุกฝ่ายช่วยเหลือกันเพราะพวกเราเป็น#SoftnixTeam

 

P.TAL

SALE ENGINEER

ที่ Softnix ให้ความสำคัญกับอารมณ์ ความสุขของพนักงานเพราะเราเชื่อว่า ถ้าอยากให้งานออกมาดีพนักงานก็ต้องมีความสุข ที่ Softnix เรามองพนักงานเป็นสมาชิกในครอบครัว #SoftnixFamily เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องกับทุกๆคนได้อย่างอิสระ

 

P.Bird

PRODUCTS SUPPORT SPECIALIST

ตำแหน่งงานที่เปิดรับขณะนี้

ถ้าคุณมี Passion ที่จะสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นจริงและชอบการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data Analytics
ส่ง resume ของคุณมาที่ hr@softnix.co.th

  1. IT Technical Support Officer

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆของบริษัทฯ และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า
– ให้การสนับสนุนและจัดเตรียมงานด้านเอกสาร จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามไดอะแกรม และจัดทำคู่มือเพื่อการตั้งค่าหรือซ่อมแซมความผิดพลาดของระบบ
– จัดทำรายงานการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบงาน การวินิจฉัยข้อผิดพลาด และแนวทางการแก้ปัญหาของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
– ติดตาม และตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
– ติดตั้งและกำหนดค่าระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
– ดูแลการตั้งค่าบัญชีและการจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่

คุณสมบัติ
– จบจากสาขาวิชาใดก็ได้ เราไม่ได้ให้ความสำคัญในจุดนั้น ขอเพียงคุณมีใจรักในงานนี้
– มีความรู้ด้าน Microsoft Operation Systems/Office Applications และ Internet technologies
– มีประสบการณ์ในด้าน IT Technical Support 2 ปีขึ้นไป
– ชอบงานเอกสารและถนัด Microsoft Office เป็นพิเศษ
– หากมีความรู้ด้าน ISO หรือ ITIL เราจะยิ่งสนใจคุณมากขึ้น
– แน่นอน!! ความรับผิดชอบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกงานของเรา

2. Presales

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– สนับสนุนทีม Sales ในการออกแบบและนำเสนอ Solution ให้กับลูกค้า
– ติดตามกำหนดการขึ้นทดสอบระบบ (POC) และระบบการติดตั้ง (Production) ให้กับลูกค้าที่นัดหมาย
– จัดทำชุดสาธิต (Demo) รองรับงานขาย
– วิเคราะห์สาเหตุ และการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
– รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ
– จบจากสาขาวิชาใดก็ได้ เราไม่ได้ให้ความสำคัญในจุดนั้น ขอเพียงคุณมีใจรักในงานนี้
– มีความรู้ด้านระบบ Implementing and Maintaining Network
– มีประสบการณ์ในด้าน Presales หรืองานด้าน IT แต่ถ้าหากคุณเพิ่งจบใหม่เราก็ยินดีที่ให้คุณมาเรียนรู้ไปด้วยกัน
– มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีเครือข่ายเป็นอย่างดี
– มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี
– แน่นอน!! ความรับผิดชอบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกงานของเรา

3. Software Developer (Front-end)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– รับผิดชอบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นของบริษัทซึ่งเราทำเทคโนโลยี Big Data Analytics Platform และ IT Security Analytics
– ดูแลและรับผิดชอบการพัฒนาในส่วนของ Web UI (ส่วน Front-end) เพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลฝั่ง
Backend
– ศึกษาและค้นคว้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติ
– จบจากสาขาวิชาใดก็ได้ เราไม่ได้ให้ความสำคัญในจุดนั้น ขอเพียงคุณมีใจรักในงานนี้
หากไม่มีประสบการณ์หรือเพิ่งจบการศึกษา เราจะพิจารณาจากผลงานระหว่างเรียนของคุณว่าสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราได้หรือไม่
– พัฒนางานด้วย JavaScript Framwork เช่น Angular หรือ React อย่างใดอย่างหนึ่ง
– ใช้งาน GIT/JIRA ได้สบายๆ ถ้าไม่รู้ เราฝึกให้
– เขียน Python หรือ Go ได้จะได้รับพิจารณาพิเศษ (ทีมเรามีคนเขียน Go ให้ศึกษาด้วย)
– มีประสบการณ์ในการเขียนหน้า Web Frontend
– หากมีความรู้เรื่องของ CI/CD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– แน่นอน!! รักการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกงานของเรา

4. Data Engineer

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– รับผิดชอบออกแบบและพัฒนาระบบหรือวิธีการนำเข้าข้อมูลใน Big Data Platform
– ติดตั้ง Big Data Platform และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
– ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลบน Data Platform
– ศึกษาและค้นคว้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติ
– จบจากสาขาวิชาใดก็ได้ เราไม่ได้ให้ความสำคัญในจุดนั้น ขอเพียงคุณมีใจรักในงานนี้
หากไม่มีประสบการณ์หรือเพิ่งจบการศึกษา เราจะพิจารณาจากผลงานระหว่างเรียนของคุณว่าสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราได้หรือไม่
– เชี่ยวชาญ SQL, NoSQL และเขียน Code ที่จำเป็นได้บ้าง
– หากเคยมีประสบการณ์เหล่านี้จะพิจารณาพิเศษ ได้แก่ ETL Tools, Airflow, NiFi, Streaming Real Time Data
– ใช้ Linux Command ได้
– หากมีประสบการณ์ติดตั้งหรือใช้งาน Hadoop, Hive, MongoDB, Kafka, Elasticsearch อย่างใดอย่างหนึ่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– เราเข้าใจสำหรับคนรักและพร้อมทุ่มเทในงานแต่ไม่มีประสบการณ์ เราสามารถฝึกให้ท่านได้
– แน่นอน!! รักการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกงานของเรา

5. Tester

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– เข้าใจธุรกิจ และ สามารถออกแบบ Test Scenario /Test Case /Test Plan ได้
– ดำเนินการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาตามเงื่อนไขการทดสอบ
– ดูแลและรับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของ Software ตามมาตรฐานของบริษัทได้ (ISO-29110)
– ศึกษาและค้นคว้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติ
– จบจากสาขาวิชาใดก็ได้ เราไม่ได้ให้ความสำคัญในจุดนั้น ขอเพียงคุณมีใจรักในงานนี้
– มีประสบการณ์ 1-2 ปี
– เชี่ยวชาญภาษา PHP or Python ได้เป็นอย่างดี
– ใช้งาน GIT/JIRA ได้สบายๆ
– มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียน API เพื่อเชื่อมต่อระบบอื่นผ่าน JSON, SOAP หรือ REST ได้
– เข้าใจการทำงานของ OOP
– เนื่องจากเราชอบรุมกันทำงานดังนั้นต้องสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– แน่นอน!! ความรับผิดชอบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกงานของเรา