ลงทะเบียนรับชม Webinar

ใน webinar นี้เราจะช่วยให้คุณได้เข้าใจเรื่องการจัดเก็บ Log File ตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ 2560 ในประเด็นต่าง เช่น
– ประเภทของ Log ที่ต้องจัดเก็บตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560
– วิธีการระบุตัวตน
– วิธีการจัดเก็บ Log ให้สามารถเป็นหลักฐานทางกฎหมาย
– การ sync time server
– การบันทึกทะเบียนอุปกรณ์
– ความสมบูรณ์ของ Log File 
– การต่อยอดจากการจัดเก็บ Log